Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. września 2002

"Drogie dzieci! I w tym niespokojnym czasie wzywam was do modlitwy. Dzieci, módlcie się o pokój, aby każdy człowiek w świecie umiłował pokój. Tylko ta dusza, która odnajdzie pokój w Bogu poczuje się szczęśliwa i miłość popłynie na cały świat. A w szczególny sposób, dzieci, jesteście wezwani do życia w pokoju i świadczenia o pokoju, o pokoju w waszych sercach i rodzinach; wówczas  poprzez was pokój popłynie na cały świat. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."