Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. lutego 2006

Orędzie 25. lutego 2006r. „Drogie dzieci! W okresie Wielkopostnej łaski, wzywam was, byście otworzyli swe serca na dary, które Bóg pragnie wam dać. Nie zamykajcie się, ale przez modlitwę i wyrzeczenia powiedzcie Bogu "Tak", a On obdarzy was obficie. Tak jak na wiosnę, ziemia otwiera się na ziarno i wydaje plon stukrotny, tak i Ojciec wasz Niebieski, obdarzy was obficie. Dziatki, jestem z wami i kocham was delikatną miłością.  Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Rozważania na temat orędzi