Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. listopada 2008

Orędzie, 25 listopada 2008 r. „Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście się modlili w tym czasie łaski, aby Dzieciątko Jezus zrodziło się w waszym sercu. On, który jest samym pokojem niech poprzez was podaruje pokój całemu światu. Dlatego, dziatki módlcie się nieustannie za ten wzburzony świat pozbawiony nadziei, abyście stali się świadkami pokoju dla wszystkich. Niech nadzieja popłynie do waszych serc jak rzeka łaski.  Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Rozważania na temat orędzi