Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. czerwca 2008

Orędzie, 25 czerwca 2008 r. „Drogie dzieci! Również dzisiaj, z wielką radością w moim sercu, wzywam was, byście mnie naśladowali i słuchali moich orędzi.  Z radością nieście pokój i miłość w tym  niespokojnym świecie. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię z moim Synem Jezusem Królem Pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Rozważania na temat orędzi