13. MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA PAR MAŁŻEŃSKICH

data: 14.09.2012.

13. Międzynarodowe Rekolekcje dla Par Małżeńskich odbędą się w Medziugorju w dniach od 19 do 22 września 2012 roku.

Temat rekolekcji brzmi:

„Współczesne wyzwania moralne w małżeństwie“

Program:


Środa, 19  września 2012

13. 00 Rejestracja uczestników

 

16. 00 Wprowadzenie do rekolekcji

 

17. 00 Modlitwy wieczorne w kościele (różaniec, msza św.)

 

21. 00 Adoracja Najświętszego SakramentuCzwartek, 20  września 2012

9. 00 Modlitwa poranna

 

9. 30 Wykład, rozmowa

 

12. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy

 

15. 00 Wykład, rozmowa

 

17. 00 Modlitwy wieczorne w kościele (różaniec, msza św., adoracja)Piątek, 21 września 2012

6. 30 Modlitwa na Križevacu

 

10. 00 Wykład, rozmowa

 

12. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy

 

14. 00 Wykład, rozmowa

 

16. 00 Przygotowanie do spowiedzi św.

 

17. 00 Modlitwy wieczorne w kościele (różaniec, msza św., adoracja Krzyża)Sobota, 22  września 2012

8. 00 Modlitwa na Górze Objawień

 

11. 00 Msza św. na zakończenie rekolekcjiKoordynatorem rekolekcji jest o. Miljenko Šteko


Wykładowcą na seminarium będzie Tonči Matulić,

ur. w 1966 roku. Jest profesorem teologii moralnej i nauki społecznej Kościoła na Katolickim Wydziale Teologicznym (KWT) Uniwersytetu w Zagrzebiu. Studiował teologię w Splicie i Zagrzebiu. W 1992 roku przyjął święcenia kapłańskie. Doktoryzował się na podstawie pracy z zakresu teologii moralnej w Instytucie «Academia Alphonsiana» w Rzymie w roku 1995, a w 1998 na tej samej uczelni otrzymał habilitację, również z teologii moralnej. Studiował także bioetykę na kilku uczelniach: w Instytucie Bioetyki przy Poliklinice Gemelli w Rzymie, w Instytucie Kennedy'ego na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, w Papieskim Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim oraz «Instituto di Bioetica».

 

Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Podstawowa teologia moralna II (KWT); Bioetyka, moralność płciowa i małżeńska (KWT); Nauka społeczna Kościoła II (KWT); Podstawowa teologia moralna (Instytut Katechetyczny, IK); Specjalna teologia moralna (IK). Od szeregu lat uczestniczy w publicznych dyskusjach dotyczących problemów bioetyki. W swych badaniach naukowych rozwija i promuje krytyczną świadomość o wadze i konieczności dialogu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu współczesnych wyzwań (bio)etycznych.

 

 

 

Rekolekcje odbędą się w sali za kościołem. Koszt uczestnictwa to 40 euro od jednej pary małżeńskiej. Zgłoszenia można przesłać na e-mail:

seminar.marija@medjugorje.hr

lub fax: 00 387 36 651 999 (z dopiskiem „za Mariju Dugandžić“). Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o przesyłanie zgłoszeń jak najszybciej. Uczestników rekolekcji prosimy również o zapewnienie sobie zakwaterowania w Medziugorju we własnym zakresie.
Prosimy wziąć pod uwagę, że ze względów organizacyjnych rejestracja Państwa udziału w rekolekcjach jest zakończona dopiero po otrzymaniu potwierdzenia. Jeśli nie otrzymali Państwo potwierdzenia oznacza to, iż nie dorało do nas zgłoszenie – co jest równoznaczne z brakiem rejestracji – a to z powodu przesłania go na zły adres mailowy lub wysłania do nas e-maila zainfekowanego wirusem (taki list zostaje automatycznie zablokowany). Dlatego też pewność co do rejestracji udziału w rekolekcjach mogą mieć Państwo dopiero w chwili odebrania wysłanego przez nas potwierdzenia.