2. MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA LEKARZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

data: 26.05.2014.

 

Temat: Odnowa duchowa duszy i ciała
Międzynarodowe rekolekcje dla lekarzy i pracowników służby zdrowia odbędą się w Medziugorju od 28 do 31 maja 2014 r.

PROGRAM

Środa,  28 maja 2014
14.00   Zgłoszenia uczestników (żółty budynek za kościołem)
17.00   Wprowadzenie do rekolekcji
18.00   Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św…)

Czwartek,, 29 maja 2014                                                                                          
09. 00  Modlitwa poranna
Wykład, świadectwa
14. 00  Droga Krzyżowa na górze Križevac
18.00   Modlitwy wieczorne
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Piątek, 30 maja 2014
8. 00    Różaniec na Górze Objawień
11.00   Wykład, świadectwa
12.00   Adoracja w ciszy
15. 30  Wykład, świadectwa
18.00   Modlitwy wieczorne
            Adoracja Krzyża Pańskiego

Sobota, 31 maja 2014
9.00     Modlitwa poranna
9. 30    Wykład
10.30   Wymiana doświadczeń, świadectwa
12.00   ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI – MSZA ŚW.

Wykładowcami tegorocznego spotkania będą:

O. Kornelije Marko Glogović urodził się w 1976 r. w Zagrzebiu. Po ukończeniu liceum klasycznego, przenosi się do Polski, gdzie kończy studia teologiczne przy Papieskiej  Akademii Teologicznej w Krakowie, po czym zostaje diakonem. W roku 2002 przyjmuje w katedrze zagrzebskiej święcenia kapłańskie. Natomiast w 2003 r. założył Apostolat Dla Życia, ruch religijny, opierający się na wspólnotach modlitewnych. Prowadzi parafialne wspólnoty modlitewne, jest nauczycielem duchownym zakonnic, był na stanowisku sekretarza Chorwackiej Prowincji Zakonu Paulinów, jest duhovnikiem Stowarzyszenia Gabriel oraz założycielem i prowadzącym paulinskiego Centrum Dla Nienarodzonego Życia – "Betlehem", jak również wspólnot modlitewnych w intencji nienarodzonych "Treće srce" ("Trzecie serce").
Obecnie pełni służbę prowincjała Chorwackiej Prowincji Zakonu Paulinów.

O. Marinko Šakota urodził się w Čitluku w 1968 r., gdzie ukończył  szkołę podstawową, jak rownież pierwszą klasę szkoły średniej. Po wybraniu powołania franciszkańskiego, rozpoczął nauki w seminarium duchownym w miejscowości Visoko, gdzie ukończył dwie klasy licealne. Pozostałe dwie klasy ukończył w Dubrowniku, gdzie rownież zdał maturę. Habit franciszkański przywdział 15. lipca 1987 r. w Humcu, w którym odbył roczny nowicjat. Studia filozoficzne i teologiczne rozpoczął w Sarajewie na uczelni Teologii Franciszkańskiej (1989-1990), kontynuował je w Zagrzebiu na Wyższej Szkoły Jezuitów (1990-1992), dyplom zaś uzyskał w 1995 roku w Fuldzie w Niemczech. Śluby wieczyste złożył w 1993 roku w miejscowości Široki Brijeg. Diakonem został w Zagrzebiu w roku 1996, tego samego roku został także kapłanem we Frohnleiten. Służbę rozpoczął od rocznego pobytu w klasztorze franciszkańskim w Innsbrucku, następnie był pomocnikiem duchowym w Frohnleiten oraz kapelanem w Augsburgu. Przez trzy lata pełnił służbę jako kapelan w Mostarze, a przez siedem lat był proboszczem parafii w Gradniciach. Od września 2010 roku jest kapelanem parohii w Medziugorju.