24 MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE OSÓB PROWADZĄCYCH MEDZIUGORSKIE CENTRA POKOJU ORAZ GRUPY MODLITEWNE, PIELGRZYMKOWE I CHARYTATYWNE

data: 23.02.2017.
24. Międzynarodowe Spotkanie Osób Prowadzących Medziugorskie Centra Pokoju oraz Grupy Modlitewne, Pielgrzymkowe i Charytatywne związane z Medziugorjem odbędzie się w Medziugorju w dniach od 27 lutego do 3 marca 2017 roku.
Temat spotkania brzmi:
„Aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej“ (Flp 1,9)
 
W szkole Matki Boskiej
 
PROGRAM
Poniedziałek, 27. 02. 2017
15,00   Rejestracja uczestników
17,00   Modlitwy wieczorne w kościele
 
Wtorek, 28. 02. 2017
9,00     Adoracja Najświętszego Sakramentu
9,30     Wykład, rozmowa
            Przerwa
11,00   Spotkanie i rozmowa z wykładowcą
15,00   Praca w grupach językowych
17,00   Modlitwy wieczorne w kościele
21,00   Adoracja Najświętszego Sakramentu
 
Środa, 1. 03. 2017
9,00     Adoracja Najświętszego Sakramentu
9,30     Wykład, rozmowa
            Przerwa
11,00   Spotkanie i rozmowa z wykładowcą
14,00   Modlitwa na Križevacu
17,00   Modlitwy wieczorne w kościele
19,00   Nowość: Medytacja i kolacja z parafianami (chleb i herbata)
           
Czwartek, 2. 03. 2017
9,00     Adoracja Najświętszego Sakramentu
9,30     Wykład, rozmowa
            Przerwa
11,00   Spotkanie z proboszczem
12, 30  Wspólny obiad
15,00   Modlitwa na Górze Objawień
17,00   Modlitwy wieczorne w kościele
 
Piątek, 3. 03. 2017
9,00     Adoracja Najświętszego Sakramentu
          9.30     Wymiana doświadczeń, Msza św.
 
Wykładowcą na rekolekcjach jest o. Marinko Šakota, proboszcz parafii Medziugorje.
 
O. Marinko Šakota urodził się w Čitluku w 1968 r., gdzie ukończył  szkołę podstawową, jak rownież pierwszą klasę szkoły średniej. Po wybraniu powołania franciszkańskiego, rozpoczął nauki w seminarium duchownym w miejscowości Visoko, gdzie ukończył dwie klasy licealne. Pozostałe dwie klasy ukończył w Dubrowniku, gdzie rownież zdał maturę. Habit franciszkański przywdział 15. lipca 1987 r. w Humcu, w którym odbył roczny nowicjat. Studia filozoficzne i teologiczne rozpoczął w Sarajewie na uczelni Teologii Franciszkańskiej (1989-1990), kontynuował je w Zagrzebiu na Wyższej Szkoły Jezuitów (1990-1992), dyplom zaś uzyskał w 1995 roku w Fuldzie w Niemczech. Śluby wieczyste złożył w 1993 roku w miejscowości Široki Brijeg. Diakonem został w Zagrzebiu w roku 1996, tego samego roku został także kapłanem we Frohnleiten. Służbę rozpoczął od rocznego pobytu w klasztorze franciszkańskim w Innsbrucku, następnie był pomocnikiem duchowym w Frohnleiten oraz kapelanem w Augsburgu. Przez trzy lata pełnił służbę jako kapelan w Mostarze, a przez siedem lat był proboszczem parafii w Gradniciach. Od września 2010 roku jest kapelanem parohii w Medziugorju.
 
 
24. Międzynarodowe Spotkanie Osób Prowadzących Medziugorskie Centra Pokoju oraz Grupy Modlitewne, Pielgrzymkowe i Charytatywne odbędzie się w nowej sali spotkań w Medziugorju, w dniach  od 27 lutego do 3 marca 2017 roku. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego też prosimy, by swój przyjazd zgłosić jak najwcześniej. Zgłoszenia można dokonać pod numerem faxu 00387 36 651 999 lub drogą mailową na: seminar.marija@medjugorje.hr
 
 
 
Prosimy wziąć pod uwagę, że ze względów organizacyjnych rejestracja Państwa udziału w rekolekcjach jest zakończona dopiero po otrzymaniu potwierdzenia. Jeśli nie otrzymali Państwo potwierdzenia oznacza to, iż nie dorało do nas zgłoszenie – co jest równoznaczne z brakiem rejestracji – a to z powodu przesłania go na zły adres mailowy lub wysłania do nas e-maila zainfekowanego wirusem (taki list zostaje automatycznie zablokowany). Dlatego też pewność co do rejestracji udziału w rekolekcjach mogą mieć Państwo dopiero w chwili odebrania wysłanego przez nas potwierdzenia.
 
 
Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne dla wszystkich grup językowych. Koszt udziału wynosi 50 EURO od osoby. W cenę wliczone zostały wszystkie koszty organizacyjne (wykładowcy, tłumaczenie symultaniczne oraz wspólny obiad ostatniego dnia). Po uiszczeniu opłaty na początku spotkania każdy z uczestników otrzyma akredytację, która umożliwia wzięcie udziału w programie spotkania. Zakwaterowanie w Medziugorju uczestnicy organizują we własnym zakresie.
Ponieważ nie mamy możliwości skontaktowania się z każdym z potencjalnych uczestników, prosimy organizatorów pielgrzymek, przewodników, prowadzących Centra Pokoju oraz grupy modlitewne i charytatywne o zawiadomienie wszystkich zainteresowanych udziałem.
 
Cieszymy się, że będziemy mogli się z Wami spotkać!
 
ZAPROSZENIE DLA UCZESTNIKÓW                  
 
Na temat fenomenu Medziugoria powstało na świecie wiele rozmaitych publikacji. Chcielibyśmy całą tę różnorodność zgromadzić i zachować w archiwum Centrum Informacyjnego Medziugorie. Dlatego prosimy o przywiezienie ze sobą do Medziugoria lub dostarczenie inną drogą:
1. czasopism, broszur, gazet, książek, zapisów audio i video oraz innych publikacji z Państwa kraju – jeśli to możliwe, w dwóch egzemplarzach 
2. osoby lub organizacje posiadające prywatne archiwum związane z wydarzeniami medziugorskimi prosimy o – jeśli to możliwe – dostarczenie oryginałów i/lub kopii, i/lub choćby listy pozycji znajdujących się w zbiorze.
 
Prosimy o podanie imienia i nazwiska lub nazwy organizacji oraz adresu i danych osoby kontaktowej.
 
Materiały prosimy dostarczyć na następujący adres:
INFORMATIVNI CENTAR „MIR“MEĐUGORJE
ZA ARHIV, MARIJA DUGANDŽIĆ
Gospin trg 1, 88266 Međugorje
Bośnia i Hercegowina            
 
Prosimy o przekazanie naszej prośby wszystkim znanym Państwu osobom zajmującym się działalnością wydawniczą, wiążącą się z wydarzeniami medziugorskimi.
Dziękujemy za wszystko!