27. Międzynarodowa odnowa duchowa dla osób prowadzących medziugorskie centra pokoju oraz grupy modlitewne, pielgrzymkowe i charytatywne

data: 15.02.2021.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią przełożyliśmy duchową odnowę i nowy termin jest od 7 do 11 września 2021 roku.

Chociaż Międzynarodowa Odnowa Duchowa została przełożona, organizatorzy zwrócą się do Was za pośrednictwem transmisji na żywo 14 marca 2021 r.  pod koniec wieczornego programu modlitewnego  (tłumaczenie symultaniczne). Wkrótce opublikujemy szczegółowe informacje.