Arcybiskup Cavalli odprawił Mszę świętą za śp. abpa Hosera

data: 14.08.2023.

Dziś (13 sierpnia) przypada druga rocznica śmierci arcybiskupa Henryka Hosera, pierwszego wizytatora apostolskiego pełniącego szczególną rolę w parafii Medziugorje.

„W podziękowaniu Panu za Jego życie i działalność tu, w Medziugorju, wspominamy go w tej Eucharystii” – powiedział na początku mszy pogrzebowej ks. Hosera, proboszcz parafii Medziugorje o. Zvonimir Pavičić.

Mszę żałobną w intencji swojego poprzednika odprawił obecny wizytator apostolski, pełniący szczególną rolę w parafii Medziugorje, arcybiskup Aldo Cavalli, któremu koncelebrował proboszcz parafii Medziugorje ks. Hoser, ks. Zenon Hanas i 64 innych księży.

„Wierzę we wspólnotę świętych” – powiedział abp Cavalli na początku swojej homilii, a następnie wyjaśnił, czym jest wspólnota świętych.

„Ci, którzy umarli, są święci, ponieważ są zjednoczeni ze Świętym, Jezusem, prawdziwym i jedynym Świętym. W celebracji Mszy św. stajemy się święci, jednocząc się z Jezusem, prawdziwym i jedynym świętym.

My i oni w Eucharystii jesteśmy zjednoczeni w jednym Panu, Jezusie. To jest wspólnota świętych.

Dlatego dzisiaj jednoczymy się w Jezusie z biskupem Hoserem, moim poprzednikiem, który żyje w Panu Jezusie. Tutaj modlimy się za niego, a on modli się za nas. Jesteśmy w komunii w Jezusie, wspólnocie świętych” – powiedział arcybiskup Cavalli, który w swoim kazaniu odniósł się także do czytań mszalnych, odnosząc się zwłaszcza do fragmentu dzisiejszej Ewangelii, w którym Jezus wyciąga rękę do tonącego w wodzie Piotra. jeziora, chwycił go i powiedział do niego: „Małej wiary, dlaczego zwątpiłeś?” i wyjaśnił, że wiara oznacza bezpieczeństwo.

Wiara to pewność, że Pan Jezus zawsze mnie zbawia, bo mnie kocha. Wiara oznacza pewność, że Jezus nigdy mnie nie opuści. Wiara oznacza pewność, że Pan patrzy na moje życie z perspektywy. Wiara oznacza pewność, że Jezus napełnił mnie darami i talentami. Wiara oznacza pewność, że Jezus chce, abym rozwijała dary, którymi mnie obdarzył. Wiara oznacza pewność, że wspólnota, w której żyję, jest Jego Kościołem, który On kocha i który ja mam kochać” – powiedział abp Cavalli i po raz kolejny zapytał: „Małej wiary, dlaczego zwątpiłeś?”. Kończąc swoją homilię arcybiskup Cavalli powiedział, że św. Paweł podsumował to wszystko w trzech zdaniach: „Zbawienie jest z łaski. Odpuszczenie grzechów jest możliwe tylko przez wiarę w Jezusa. Sąd Boży jest według uczynków, które wykonujemy.'' (FOTO)