COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ WIZJONERCE IVANCE

data: 25.06.2014.

Wizjonerka Ivanka Ivanković Elez miała coroczne objawienie 25. czerwca 2014 r. Wedle świadectwa wizjonerów Vicka, Marija i Ivan mają codzienne objawienia, a Mirjana, Ivanka i Jakov mają objawienie raz do roku.

Podczas ostatniego z codziennych objawień Matka Boża powierzyła Ivance ostatnią 10 tajemnicę i powiedziała jej, że do końca życia będzie miała objawienia raz do roku w rocznicę objawień. Tak też było w tym roku.
Objawienie, które miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki trwało 4 minut. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała: 

"Matka Boża udzieliła nam matczynego błogosławieństwa".