Coroczne objawienie Mirjany Soldo – 18 marca 2006 r.

data: 18.03.2006.

Wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24. czerwca 1984 r. do 25. grudnia 1982 r. w czasie ostatniego objawienia Matka Boża powierzywszy jej 10. tajemnicę powiedziała, że będzie się jej objawiała raz do roku i to właśnie 18 marca. Tak było dotychczas - również i w tym roku.

Kilka tysięcy wiernych zgromadziło się na modlitwie różańcowej, która rozpoczęła się o 8.45 we Wspólnocie Cenacolo. Objawienie zaczęło się o   13:59 i trwało do 14:04. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

"Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do wewnętrznych wyrzeczeń. Droga do tego prowadzi was przez: miłość, post, modlitwę i dobre uczynki. Tylko przy całkowitym wewnętrznym wyrzeczeniu rozpoznacie miłość Bożą i  znaki czasów, w których żyjecie. Będziecie świadkami tych znaków i będziecie  o nich mówić. Do tego pragnę was doprowadzić. Dziękuję, że mi  odpowiedzieliście."