O. Miljenko Šteko, wykładowca rekolekcji dla kapłanów w Medziugorju

data: 29.01.2023.

Rekolekcje dla kapłanów w Medziugorju odbędą się już po raz 26. w terminie od 3 do 7 lipca 2023 roku.

Tematem tych rekolekcji, podobnie jak wszystkich innych tegorocznych rekolekcji w Medziugorju, jest: „Oto moja matka i moi bracia!”. (Mt 12,49) „W szkole Matki Bożej”.

Wykładowcą rekolekcji będzie o. Miljenko Šteko, przewodniczący Unii Braci Mniejszych Europy, członek Prowincji franciszkańskiej w Hercegowinie i do niedawna prowincjał, który również pracował duszpastersko w Medziugorju, a obecnie pełni funkcję gwardiana Międzynarodowego Instytutu Antonianum w Rzymie.

Oprócz wykładów kapłani wezmą udział w wieczornym programie modlitewnym, adoracji Najświętszego Sakramentu, odmawianiu różańca, medytacji... Odmówią też różaniec na Górze Objawień i drogę krzyżową na Kriżevacu, podczas ostatniego dnia odwiedzą także grób o. Slavka Barbaricia.

Parafianie parafii Medziugorje zapewniają bezpłatne zakwaterowanie wszystkim kapłanom podczas rekolekcji, tak jak czynili to przez wszystkie dotychczasowe lata. W zeszłym roku kapłani z 27 krajów uczestniczyli w tych rekolekcjach.

Oprócz tego w Medziugorju regularnie odbywają się inne rekolekcje dla kapłanów w ciągu roku.

W dniach 14-18 marca 2023 r. odbędzie się 28. Międzynarodowe rekolekcje dla organizatorów pielgrzymek, osób prowadzących medziugorskie centra pokoju, grupy modlitewne i charytatywne związane z Medziugorjem, a wykładowcą rekolekcji będzie o. Zvonimir Pavičić.

34. Festiwal Młodych odbędzie się w Medziugorju w dniach 26-30 lipca 2023 r.

22. Międzynarodowe rekolekcje dla par małżeńskich odbędą się w Medziugorju w dniach 8-11 listopada 2023 r.

Ponadto przez cały rok odbywają się rekolekcje postu, modlitwy i milczenia dla różnych grup językowych.