REKOLEKCJE W MEDZIUGORJU

data: 16.03.2011.

Mostar, 16 marca 2011 r. (miriam) – Dziś w po raz drugi Medziugorju odbyły się rekolekcje dla całej Prowincji. Rekolekcje odbyły się ramach programu formacji. Tematem spotkania był sakrament pojednania: „Pojednanie z Bogiem – teoria i praktyka”.
Spotkanie odbyło się w sali za kościołem parafialnym. Rekolekcje rozpoczęły się o 9:30 od modlitwy brewiarza, a następnie naukę wygłosił ks. dr Ante Mateljana – profesor teologii dogmatycznej z Katolickiego Uniwersytetu Teologicznego ze Splitu.
Godzinna nauka przybliżyła dogmatyczny i sakramentalny aspekt sakramentu uzdrowienia ze szczególnym akcentem na pokutę i pojednanie, w oparciu o istotne elementy tegoż sakramentu. Następnie po krótkiej przerwie prof. Mateljan przybliżył duszpasterski aspekt problematyki. Po półgodzinnej dyskusji o 12:00 sprawowano Mszę św., której przewodniczył o. Ivan Sesar, OFM w koncelebrze z ks. Mateljanem, proboszczem o. Petrem Vlašićem i 47 księżmi. Kazanie wygłosił ks. Ante Mateljan.
Na Mszy św. śpiewali studenci znajdujący się w nowicjacie i postulacie pod batutą magistra postulatu o Stanka Mabicia, OFM.
Po Mszy św. prowincjał podziękował profesorowi Mateljanowi, obecnym braciom, gospodarzom oraz wszystkim organizatorom rekolekcji. Odnowa duchowa została zorganizowana dzięki współpracy moderatora formacji o. Iko Skoka i Rady Duchowości, której przewodniczy o. Danko Perutina.
Po Mszy św. uczestnicy udali się na wspólny obiad. W rekolekcjach udział wzięło blisko 70 franciszkanów. (foto)