Statystyka za czerwca 2012 r.

data: 02.07.2012.

Liczba udzielonych komunii św.: 170.500

Liczba koncelebransów: 4199 (139 dziennie)