Statystyka za grudzień 2017 r.

data: 01.01.2018.

Liczba udzielonych komunii św.: 66 000

Liczba koncelebransów: 1308 (42 dziennie)

W minionym 2017 roku udzielono łącznie 1 571 100  komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 36 856   księży.