Statystyka za lutego 2012 r.

data: 01.03.2012.

Liczba udzielonych komunii św.: 21.000

Liczba koncelebransów: 729 (25 dziennie)