Statystyka za maja 2012 r.

data: 01.06.2012.

Liczba udzielonych komunii św.: 190.500

Liczba koncelebransów: 4140 (133 dziennie)