Statystyka za października 2016 r.

data: 01.11.2016.

Liczba udzielonych komunii św.: 200 800

Liczba koncelebransów: 3769 (121 dziennie)