XI Międzynarodowe Rekolekcje dla Par Małżeńskich

data: 28.09.2010.

Międzynarodowe Rekolekcje dla Par Małżeńskich odbędą się w Medziugorju w dniach od 29 września do 2 października 2010 roku.
Temat rekolekcji brzmi: «… Miłość nie szuka swego… » (1 Kor 13,5) (Program)