XXI MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW

data: 27.06.2016.

21.  Międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów odbędą się w Medziugorju w dniach

od 4 do 9 lipca 2016 roku.

 

Temat: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.“ (Łk 6,36)

 

 „W szkole Matki Boskiej“

 

PROGRAM REKOLEKCJI

4 lipca 2016, poniedziałek

16.00 – 18.00 Zgłoszenia uczestników (żółty budynek za kościołem)

18.00               POCZĄTEK REKOLEKCJI

Modlitwa różańcowa, Msza św., modlitwa o uzdrowienie i tajemnice chwalebne Różańca św.

 

5 lipca 2016, wtorek

09.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

09.30   Wykład, modlitwa  

12.00   Przerwa (Adoracja w ciszy)

15.30   Wykład, modlitwa  

18.00   Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św., modlitwa o uzdrowienie, tajemnice chwalebne różańca)

22.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

6 lipca 2016, środa

09.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

09.30   Wykład, modlitwa  

12.00   Przerwa (adoracja w ciszy)

15.30   Wykład, modlitwa  

15.30   Przerwa, modlitwa

18.00   Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św., modlitwa o uzdrowienie, tajemnice chwalebne różańca)

 

7 lipca 2016, czwartek

06.00   Różaniec na Górze Objawień

10.00   Wykład, modlitwa  

12.00   Przerwa (adoracja w ciszy)

15.30   Wykład, modlitwa  

18.00   Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu)

 

8 lipca 2016, piątek

06.00   Droga Krzyżowa na górze Križevac, Spowiedź

15.30   Modlitwa, rozważanie

18.00   Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św., adoracja Krzyża Pańskiego)

 

 

9 lipca 2016, sobota

08.30   Przejście na grób o. Slavka Barbaricia OFM, modlitwa

09.00   Wymiana doświadczeń, świadectwa

ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI – MSZA ŚW. O 11.00

 

Wykładowcami na rekolkcjach kapłańskich są:

 

 

O. Damir Pavić urodził się 9 listopada 1971 roku w Varešu. Jego rodzinna parafia jest poświęcona Niepokalanemu Poczęciu NMP. Jest członkiem prowincji zakonnej Bosna Srebrena (Bośnia Srebrna). Na księdza został wyświęcony 29 czerwca 2005 roku w Sarajewie. Pełnił posługę duszpasterską w parafiach Fojnica oraz Okučani, a od czterech lat pełni posługę w parafii Narodzenia NMP w miejscowości Brestovsko. Za wstawiennictwem Maryi otrzymał w Medziugorju powołanie do kapłaństwa.

 

 

O. Marinko Šakota urodził się w Čitluku w 1968 r., gdzie ukończył  szkołę podstawową, jak rownież pierwszą klasę szkoły średniej. Po wybraniu powołania franciszkańskiego, rozpoczął nauki w seminarium duchownym w miejscowości Visoko, gdzie ukończył dwie klasy licealne. Pozostałe dwie klasy ukończył w Dubrowniku, gdzie rownież zdał maturę. Habit franciszkański przywdział 15. lipca 1987 r. w Humcu, w którym odbył roczny nowicjat. Studia filozoficzne i teologiczne rozpoczął w Sarajewie na uczelni Teologii Franciszkańskiej (1989-1990), kontynuował je w Zagrzebiu na Wyższej Szkoły Jezuitów (1990-1992), dyplom zaś uzyskał w 1995 roku w Fuldzie w Niemczech. Śluby wieczyste złożył w 1993 roku w miejscowości Široki Brijeg. Diakonem został w Zagrzebiu w roku 1996, tego samego roku został także kapłanem we Frohnleiten. Służbę rozpoczął od rocznego pobytu w klasztorze franciszkańskim w Innsbrucku, następnie był pomocnikiem duchowym w Frohnleiten oraz kapelanem w Augsburgu. Przez trzy lata pełnił służbę jako kapelan w Mostarze, a przez siedem lat był proboszczem parafii w Gradniciach. Od września 2010 roku jest kapelanem parohii w Medziugorju.