Z Polski do Medziugorja na rowerze

data: 19.10.2009.

Krzysztof Kowal, (1966) ksiądz diecezjalny z Polski przyjechał do Medziugorja na rowerze wieczorem 18 października 2009 r. w niedzielę misyjną. Pielgrzymowanie na rowerze z Krakowa do Medziugorja trwało dwa tygodnie. Do odbycia tej niezwykłej pielgrzymki zachęcił go przyjaciel, kapłan, który opowiadał mu o pozytywnych doświadczeniach wyniesionych z Medziugorja. Ks. Krzysztof od ośmiu lat jest księdzem – misjonarzem na Kamczatce w Rosji. Na początku pracował sam, a po pewnym czasie przyłączył się do niego jeszcze jeden kapłan – Jan Radoń. Choć na obszarze, który jest trzykrotnie większy od terytorium Polski, mieszka około 14 tysięcy katolików, dotychczas pozostają w kontakcie jedynie z 80 osobami. Tak więc trzeba będzie jeszcze wiele czasu i wielu podróży, aby odnaleźć pozostałych wiernych. Ks. Krzysztof pozostanie w Medziugorju jeszcze przez kilka dni, modląc się i spowiadając pielgrzymów w j. polskim i rosyjskim.