Zakończyły się XVII Międzynarodowe rekolekcje dla osób prowadzących centra pokoju, grupy modlitewne i charytatywne związane z Medziugorjem.

data: 06.03.2010.

Zakończyły się XVII Międzynarodowe rekolekcje dla osób prowadzących centra pokoju, grupy modlitewne i charytatywne związane z Medziugorjem na temat: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.” (J 6, 68), które rozpoczęły w Medziugorju w niedzielę 28 lutego, a zakończyły się 4 marca Mszą św. dziękczynną. W rekolekcjach udział wzięło 189 uczestników z 15 krajów. Poza programem spotkań i wykładów prowadzonych przez o .Ivana Landekę, OFM, o. Ivana Ivandę, OFM i o. Danka Perutinę, OFM zgromadzeni uczestniczyli w codziennych modlitwach wieczornych w kościele parafialnym pw. św. Jakuba. O. Danko Perutina, OFM jeden z wykładowców i koordynatorów rekolekcji powiedział w wywiadzie dla radia „Mir” Medziugorje min., że „wszyscy kogoś prowadzimy, ale równocześnie jesteśmy przez kogoś prowadzeni. Tu wszyscy jesteśmy pielgrzymami, wszyscy znajdujemy się w szkole miłości Jezusa i Maryi.”
Wielu z uczestników tych rekolekcji to osoby nawrócone w Medziugorju. Para małżeńska Sue i Bernard Elliss z Anglii podkreślają zwrot w ich życiu, który nastąpił po nawróceniu Bernarda w Medziugorju. Po tym zdarzeniu życie całej rodziny stało się pełne błogosławieństwa wiary i życia religijnego. Niektórzy z uczestników natchnięci przez doświadczenie Medziugorja już od wielu lat prowadzą grupy modlitewne, a często są jedynymi współpracownikami w parafiach, mieszczących się w światowych metropoliach. W ankiecie wypełnionej przez uczestników zapisane zostały liczne świadectwa. Młoda dziewczyna z Włoch z wdzięcznością dla Matki Bożej mówiła o swoim uzdrowieniu fizycznym, a Irlandczyk w średnim wieku przejmująco opisał uzdrowienie moralne podczas modlitwy w Medziugorju. Kapłan, uczestnik rekolekcji, dziękuje Bogu, że w obecnych czasach, tak trudnych dla Kościoła, poprzez Medziugorje Kościół otrzymuje nowe inspiracje Ducha, które przemieniły się w ruch ogólnoświatowy. (photo)