Udruga «Fra Slavko Barbarić»

Račun za uplate:

UNIKREDIT BANK DD

KARDINALA STEPINCA BB

88000 MOSTAR,BIH

 

S.W.I.F.T.    UNCRBA22

 

IBAN    BA39 3380 6048 0274 4358

 

COR. BR.   15001518101    ZA  UPLATE U €

COR. BR.   15001518102    ZA UPLATE U  $

COR. BR.   15001518104    ZA UPLATE U CHF

COR. BR.   15001518113    ZA UPLATE HRK

 

TRANSAKCIJSKI RAČUN ZA UPLATE U KM

 

3381 2022 0010 9974

 

COR.BR.  15001518000

 

OBAVEZNO NAGLASITI DA JE UPLATA ZA 

UDRUGA "FRA SLAVKO BARBARIĆ" MEĐUGORJE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 21, PP29

88260 MEĐUGORJE, BIH

 

 

 

 
UDRUGA « FRA SLAVKO BARBARIĆ»MEĐUGORJE

 

Na osnovi članka 35. Statuta Udruge “FRA SLAVKO BARBARIĆ”                   

Međugorje, Skupština Udruge 22.10.2019. godine  raspisuje

 

N   A   T   J   E   Č   A   J

Za studentske stipendije/potpore u akademskoj godini 2019./20.

 

Stipendije/potpore  odobrava  Udruga FRA SLAVKO BARBARIĆ” Međugorje prema odvojenim rang listama i to:

A - Stipendije za nadarene studente s prosjekom ocjena 4,5 i više, te položenim (svim) ispitima iz prethodnih godina.

B - Potpore za studente lošijega imovinskog stanja s položenim (svim) ispitima iz prethodnih godina.

Broj stipendija/potpora ovisit će o raspoloživim sredstvima.                                                     

Natječaj  za stipendije/potpore ne obuhvaća studente prve godine

 

UVJETI   NATJEČAJA

Pravo natjecanja za stipendije/potpore imaju samo redoviti studenti  s prebivalištem u BiH i studiraju na državnim fakultetima.

Pravo na stipendiju/potporu nemaju studenti  stariji od 27 godina,  ili su korisnici neke druge stipendije.

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • popunjen  obrazac Prijave za natječaj ( obavezno popuniti sve rubrike i u sklopu prijave  svojeručno potpisati izjavu o ne  primanju druge stipendije )
  • molbu s kratkim životopisom i svojeručnim potpisom
  • potvrdu o  redovnom upisu u akademsku godinu 2019./20.
  • potvrdu o postignutom uspjehu u prethodnim godinama studija  – ispis ocjena iz prethodnih godina iz kojeg je vidljivo da su svi ispiti položeni ( ostvareno 60 ECTS bodova u svakoj prethodnoj akademskoj godini )
  • studenti diplomskog studija trebaju dostaviti potvrdu o položenim ispitima na preddiplomskom  i diplomskom studiju
  • malu fotografiju
  • studenti ALU trebaju priložiti jedan svoj rad

 

DODATNA DOKUMENTACIJA ZA STUDENTE POD  B

 

Priložiti popunjen obrazac Izjave roditelja  svojeručno potpisan od strane oba  roditelja/skrbnika ( oba ako su živi ) bez ikakve ovjere  i priloga bilo kakve dokumentacije o:

  • broju članova obitelji
  • ukupnim primanjima u obitelji
  • broju djece koja  redovito pohađaju osnovnu ili srednju školu, odnosno fakultet

 

 

Prijavu s  kompletnom dokumentacijom poslati na adresu:

Udruga “FRA SLAVKO BARBARIĆ” Međugorje, Skupštini  Udruge,  Bana Josipa Jelačića 21,  P.P. 29  

88266  Međugorje,  najkasnije do 05. studenog 2019. godine.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo.

 

Studenti kojima bude odobrena stipendija/potpora obavezni su sudjelovati na Duhovnoj obnovi  koju će  organizirati Udruga

 

SKUPŠTINA UDRUGE  “FRA SLAVKO BARBARIĆ”   MEĐUGORJE

Napomena: Klikom na link otvarate:  PrijavuIzjavu