Udruga «Fra Slavko Barbarić» – Međugorje

UDRUGA « FRA SLAVKO BARBARIĆ»MEĐUGORJE

 

Na osnovi članka 35. Statuta Udruge “FRA SLAVKO BARBARIĆ”                   

Međugorje, Skupština Udruge 22.10.2018. godine  raspisuje

 

  N   A   T   J   E   Č   A   J

Za studentske stipendije/potpore u akademskoj godini 2018./19..

 

Stipendije/potpore  odobrava  Udruga FRA SLAVKO BARBARIĆ” Međugorje prema odvojenim rang listama i to:

A - Stipendije za nadarene studente s prosjekom ocjena 4,5 i više, te položenim (svim) ispitima iz prethodnih godina.

B - Potpore za studente lošijega imovinskog stanja s položenim (svim) ispitima iz prethodnih godina.

Broj stipendija/potpora ovisit će o raspoloživim sredstvima.                                                     

Natječaj  za stipendije/potpore ne obuhvaća studente prve godine

UVJETI   NATJEČAJA

Pravo natjecanja za stipendije/potpore imaju samo redoviti studenti  s prebivalištem u BiH i studiraju na državnim fakultetima.

Pravo na stipendiju/potporu nemaju studenti  stariji od 27 godina,  ili su korisnici neke druge stipendije.

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • popunjen Obrazac prijave za natječaj
 • molbu s kratkim životopisom i svojeručnim potpisom
 • potvrdu o  redovnom upisu u akademsku godinu 2018./19.
 • potvrdu o postignutom uspjehu u prethodnim godinama studija  – ispis ocjena iz prethodnih godina iz kojeg je vidljivo da su svi ispiti položeni ( ostvareno 60 ECTS bodova u svakoj prethodnoj akademskoj godini )
 • studenti diplomskog studija trebaju dostaviti potvrdu o položenim ispitima na preddiplomskom  i diplomskom studiju
 • uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice
 • izjavu da niste korisnik neke druge stipendije
 • malu fotografiju
 • studenti ALU trebaju priložiti jedan svoj rad

 

DODATNA DOKUMENTACIJA ZA STUDENTE POD  B

Izjava potpisana od strane roditelja/skrbnika ( jednog ili oba ako su živi ) bez ikakve ovjere o:

 • broju članova obitelji
 • ukupnim primanjima u obitelji
 • broju djece koja  redovito pohađaju osnovnu ili srednju školu, odnosno fakultet

 

 

Prijavu s  kompletnom dokumentacijom poslati na adresu:

Udruga “FRA SLAVKO BARBARIĆ” Međugorje, Skupštini  Udruge,  Bana Josipa Jelačića 21,  P.P. 29  

88266  Međugorje,  najkasnije do 05. studenog 2018. godine.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo.

 

Studenti kojima bude odobrena stipendija/potpora obavezni su sudjelovati na Duhovnoj obnovi  koja će se održati 29. prosinca, 2018. u 15,00 sati u dvorani Ivana Pavla II u  Međugorju. Tom prigodom obavit će se i potpisivanje ugovora između  Udruge i studenata.

 

SKUPŠTINA UDRUGE  “FRA SLAVKO BARBARIĆ”   MEĐUGORJE

 

PRIJAVA - NA NATJEČAJ ZA  STIPENDIJE/POTPORE ZA AKADEMSKU 2018./2019.