16. MEĐUNARODNI SEMINAR ZA SVEĆENIKE

datum: 03.07.2011.

 

Šesnaesti međunarodni  seminar za svećenike održat će se u Međugorju od 4. do 9. srpnja 2011.

Tema seminara je: „SVEĆENIK I SAKRAMENT POMIRENJA – SUVREMENI IZAZOVI“


PROGRAM SEMINARA

4. srpnja 2011., ponedjeljak

13. 00 – 18. 00  Prijave sudionika (Nova dvorana)

18.00   POČETAK SEMINARA

Molitva krunice, sv. misa, molitva za ozdravljenje i slavna otajstva krunice

 

5.srpnja 2011.,  utorak

8.30     Laudes na latinskom i klanjanje pred Presvetim

9, 00    Predavanje, molitva

12, 00  Stanka (Klanjanje u tišini)

15,30   Predavanje, molitva

18.00  Večernji program (krunica, sv. misa, molitva za ozdravljenje i slavna otajstva krunice)

 

6. srpnja 2011.,  srijeda

8.30     Laudes na latinskom i klanjanje pred Presvetim

9, 00    Predavanje, molitva

12, 00  Stanka (Klanjanje u tišini)

15.30   Predavanje, molitva

18.00  Večernji program (krunica, sv. misa, molitva za ozdravljenje i slavna otajstva krunice)

22.00   Klanjanje Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu

 

7. srpnja 2011., četvrtak

6.00     Krunica na Brdu ukazanja

9. 30    Predavanje, molitva

12, 00  Stanka (Klanjanje u tišini) 

15.30   Predavanje, molitva

18.00  Večernji program (krunica, sv. misa i klanjanje)

 

8. srpnja 2011.,  petak

6.00    Put križa na Križevcu, ispovijed

15. 30  Predavanje, molitva

18.00  Večernji program (krunica, sv. misa, čašćenje križa Gospodinova)

 

9. srpnja 2011.,  subota

08.30   Odlazak na grob fra Slavka Barbarića, molitva

09.00   Iskustva, svjedočanstva

ZAVRŠETAK SUSRETA SV. MISOM U 12 SATI.


Koordinator seminara je fra Miljenko Šteko.

 

Predavač na ovom seminaru je Tonči Matulić, rođen 1966. godine. Redoviti je profesor moralne teologije i socijalnog nauka Crkve na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Teologiju je studirao u Splitu i Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1992. Na lateranskom papinskom sveučilištu «Academia Alphonsiana» magistrirao je moralnu teologiju 1995., a doktorat iz moralne teologije postigao na istom sveučilištu 1998.  Studije iz područja bioetike kompletirao je na: «Istituto di Bioetica» – Policlinico Universitario Gemelli u Rimu, «Joseph and Rose Kennedy Institute of Ethics» – Georgetown University u Washington-u, D.C., SAD, «Pontificio istituto pre gli studi su matrimonio e famiglia» – Pontificiae Universitatis Lateranensis te «Istituto di Bioetica».

Nositelj je kolegija: Osnovna moralna teologija II (KBF); Bioetika, spolni i bračni moral (KBF); Socijalni nauk Crkve II (KBF); Osnovna moralna teologija (KI); Posebna moralna teologija (KI). Već niz godina sudjeluje u javnim raspravama o biotečkim izazovima. U svojim znastvenim istraživanjima razvija i promiče kritičku svijest o važnosti i nužnosti interdisciplinarnog dijaloga u rješavanju gorućih (bio) etičkih izazova.

 
Svoje prijave možete izvršiti putem e-maila seminar.marija@medjugorje.hr, ili putem tel/faxa na broj 00387 36 651 999 ( Marija Dugandžić).

Župljani župe Međugorje osiguravaju besplatan smještaj svim svećenicima tijekom seminara kao i svih godina do sada. Molimo sve svećenike koji sami osiguraju smještaj kod svojih prijatelja u Međugorju da nam  na svojoj prijavi naznače ime i prezime i broj telefona obitelji kod koje su dogovorili smještaj. Svećenici  koji nemaju izravna poznanstva i mogućnost izravno dogovoriti smještaj s obiteljima neka to naznače na prijavi i mi ćemo ga osigurati.

Troškovi seminara pokrivaju se s pet misnih intencija.

Sa sobom je potrebno ponijeti: celebret od svoga poglavara, albu, štolu i  Bibliju.

Mnogi svećenici nemaju pristupa Internetu i možda nisu upoznati s postojanjem ovakvog međunarodnog susreta u Međugorju. Zato ljubazno molimo sve organizatore hodočašća, molitvene skupine i centre mira da ovu informaciju objave u svim sredstvima priopćavanja koja im stoje  na raspolaganju da bi što više svećenika moglo  sudjelovati. Molimo vas da, u onoj mjeri u kojoj vam je to moguće, materijalno pomognete svećenicima koji žele doći, a nemaju potrebna sredstva za putovanje. Unaprijed vam se na tomu zahvaljujemo zazivajući na vaš rad Božji blagoslov i blagoslov Kraljice Mira.