24. međunarodni susret organizatora hodočašća, voditelja centara mira i međugorskih molitvenih i karitativnih skupina

datum: 09.01.2017.

U Međugorju će se od  27. veljače do 3. ožujka 2017. godine održati  Dvadeset četvrti  međunarodni susret  organizatora hodočašća, voditelja centara mira, molitvenih i karitativnih skupina  vezanih za Međugorje.  Tema susreta je: „Da ljubav vaša sve više raste“ (Fil 1, 9)U Gospinoj školi.

 Program:

 Ponedjeljak, 27. 02. 2017.

 15, 00  Registracija sudionika

 17, 00  Večernji molitveni program u crkvi

 Utorak, 28. 02. 2017.

 9,00    Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu

 9,30    Predavanje

           Stanka

 11,00  Susret i razgovor s predavačem

 15,00 Rad po jezičnim skupinama

 17,00 Večernji molitveni program u crkvi

 21,00 Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu  

 Srijeda, 1. 03. 2017.

 9,00    Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu

 9,30    Predavanje, razgovor

           Stanka          

 11,00   Susret i razgovor s predavačem

 14,00  Molitva na Križevcu

 17,00 Večernji molitveni program u crkvi

 19,00  Novost: Meditacija i večera sa župljanima (kruh i čaj)

                         

 Četvrtak, 2. 03. 2017.

 9,00    Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu

 9,30    Predavanje

           Stanka

 11,00  Susret sudionika sa župnikom

 12,30  Zajednički ručak 

 15,00 Molitva na Brdu ukazanja

 17,00 Večernji molitveni program u crkvi

  Petak, 3. 03. 2017.

  9, 00   Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu

  9,30     Iskustva sudionika, sv. misa

 

  Predavač na seminaru je fra Marinko Šakota, župnik  župe   Međugorje.

 

Fra Marinko Šakota rođen je u Čitluku 1968. Osnovnu školu    pohađao je u Čitluku kao i prvi razred Srednje škole. Tada je izabrao Franjevački poziv pa se uputio u Franjevačko sjemenište u Visoko. Tu je završio 2. razred gimnazije, a ostala dva u Isusovačkoj gimnaziji u Dubrovniku gdje je i maturirao. Franjevački habit je obukao 15. srpnja 1987. na Humcu, gdje je proveo godinu dana Novicijata. Studij filozofije i teologije započeo je u Sarajevu na Franjevačkoj teologiji (1989. – 1990.), nastavio u Zagrebu na Isusovačkom učilištu (1990. -1992.), a završio u Fuldi, Njemačka 1995., gdje je i diplomirao. Vječne zavjete položio je u Širokom Brijegu 1993. godine. Za đakona je zaređen u Zagrebu 1996., a za svećenika u Frohnleitenu 1996. godine. Prva služba bio je Franjevački samostan u Innsbrucku gdje je kao ispomoć proveo godinu dana, zatim  kao duhovni pomoćnik u Frohnleitenu, te kao kapelan u Augsburgu . U Mostaru je bio kapelan tri godine, a zatim župnik u Gradnićima sedam godina. Od rujna 2010. je na službi u Međugorju kao kapelan, a od 2013. župnik župe Međugorje.