25. Međunarodni molitveni susret mladih

datum: 30.07.2014.

25. MLADIFEST

MEĐUNARODNI MOLITVENI SUSRET MLADIH

Međugorje, 31. 07. - 6. 8. 2014.

EVO TI MAJKE

Četvrtak, 31. 7. 2014.

18.00    - Molitva krunice

19.00    - Svečano otvaranje Festivala, Sv. Misa

21.00    - Klanjanje pred Presvetim: U mojoj ste ruci kao glina u ruci lončarevoj (Jr 18, 6)

Petak, 1. 8. 2014.

06.00 – 06.30   Susret na Podbrdu oko Gospina kipa

09.00   – Molitva

- Kateheza (fra Ante Vučković)

- Svjedočanstva

12.00    – Anđeo Gospodnji

Pauza

16.00    - Svjedočanstva

18.00    - Molitva krunice

19.00    - Sv. Misa

20.30   - Molitva pred Križem: Po velikoj dobroti svojoj ti me usliši! (Ps 69, 14)

Subota, 2. 8. 2014.

09.00   – Molitva

- Kateheza (fra Ante Vučković)

- Svjedočanstva

12.00    – Anđeo Gospodnji

Pauza

16.00    - Svjedočanstva

18.00    - Molitva krunice

19.00    - Sv. Misa

20.30   - Procesija, zatim klanjanje: S Marijom Isusu

Nedjelja, 3. 8. 2014.

Prije podne - Mise po jezičnim skupinama

16.00    - Svjedočanstva (Cenacolo)

18.00    - Molitva krunice

19.00    - Sv. Misa

21.30    - Predstava zajednice Cenacolo: Credo

Ponedjeljak, 4. 8. 2014.

09.00   – Molitva

- Kateheza (fra Ante Vučković)

- Svjedočanstva

12.00    – Anđeo Gospodnji

Pauza

16.00    - Svjedočanstva

18.00    - Molitva krunice

19.00    - Sv. Misa

20.30   - Klanjanje pred Presvetim: Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se! (Mt 14, 27)

Utorak, 5. 8. 2014.

09.00   – Molitva

- Kateheza (fra Ante Vučković)

- Svjedočanstva

12.00    – Anđeo Gospodnji

Pauza

16.00    - Svjedočanstva

18.00    - Molitva krunice

19.00    - Sv. Misa

20.30-21.30 - Klanjanje pred Presvetim: Vi ćete biti moj narod, a ja vaš Bog! (Jr 30, 22)

21.30-23.00 –Poslanje: Idite po cijelom svijetu i naviještajte evanđelje!(Mk 16,15)

Srijeda, 6. 8. 2014.

Uspon privatno

05.00   - Sv. Misa na Križevcu