Biskup iz Konga u Međugorju

datum: 25.09.2005.

Na svom drugom privatnom hodočašću u Međugorju boravi mons. Stanislas Lukumwena Lumbala, O.F.M., biskup biskupije Kole u Demokratskoj Republici Kongo. Za svećenika je zaređen 1979., a za biskupa 1998. Mons. Lukumwena je prvi Afrikanac franjevački provincijal u Kongu, i prvi Afrikanac zaređen za biskupa u Kongu. U Međugorje je došao sam, na nekoliko dana osobne molitve i duhovne obnove. Proveo je duge sate ispovijedajući hodočasnike na talijanskom i na francuskom jeziku. Posjetio je Župni ured gdje je razgovarao sa župnikom i ostalim fratrima na službi u ovoj župi, a dao je i intervju Radiopostaju «Mir» Međugorje. (Svjedočanstvo u pripremi)