Biskup iz Paname na privatnom hodočašću u Međugorju

datum: 23.09.2005.

Biskup José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A., pomoćni biskup Paname, boravio je na privatnom hodočašću u Međugorju od 15. do 22.09.2005. Mons. Ulloa za svećenika je zaređen 1983., a za biskupa 2004. U Međugorje je došao sa skupinom hodočasnika iz svoje biskupije. Obišao je molitvena mjesta, a u Župnom uredu susreo se sa župnikom i međugorskim fratrima. (Svjedočanstvo u pripremi)