Fra Ante Vukušić: „U Međugorju se doživljava Katolička Crkva u svoj punini“

datum: 10.07.2015.

 

Fra Ante Vukušić, član franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja u Splitu, župnik u župi Gospe od zdravlja Dubrava u Šibeniku  više puta je bio na seminaru za svećenike u Međugorju. Kaže kako se u Međugorju doživljava Katolička Crkva u svoj punini: „Ove godine su prviput došli svećenici iz Kine. Osjeća se da smo međusobno braća i djeca Božja. I po cijelome svijetu svi tražimo kako vršiti volju Božju i kako bolje i jednostavnije približiti čovjeka Bogu i Boga čovjeku. Predavač p. Ivan-Ike Mandurić  usredotočio se na nas svećenike kako biti čovjek Božji, svećenik Božji. I naravno,  tu je uvijek i Majka, u tom smjeru želi nam što bliže i što više posvjestiti da smo samo utoliko sveti i slični Kristu, ukoliko po njemu i s njim možemo svijetu donijeti mir “.