Generalni ministar franjevačkog reda u Hercegovini – ukop zemnih ostataka trojice franjevaca ubijenih 1945.

datum: 27.09.2007.

Od 7. do 10. listopada 2007. Hercegovačku franjevačku provinciju Uznesenja BDM pohodit će General Reda fra Jose Rodrigues Carballo. S hercegovačkim fratrima imat će više susreta u samostanima u Tomislavgradu, u Mostaru, na Humcu, u Konjicu, te u kući u Međugorju. Središnji događaj pohoda bit će Kanonski doček oca Generala 9. listopada na Širokom Brijegu gdje će on sa svom braćom fratrima slaviti svetu Misu na latinskom jeziku u 11 sati.

Tom prigodom bit će sahranjeni i zemni ostatci trojice hercegovačkih franjevaca koje su partizani ubili u Zagvozdu 1945. g. Naime, od zemnih ostataka 17 tijela nađenih u travnju 2005. u masovnoj grobnici u Zagvozdu (vidi: Slobodna Dalmacija od 11.04.2005.) patolozi su uspjeli identificirati tijela fra Melhiora Prlića, fra Zdenka Zubca i fra Julijana Kožula, a moguće je da među neidentificiranima ima još petoro fratara koje su partizani odveli sa Širokog Brijega u veljači 1945. godine.

Zemni ostatci fra Melhiora Prlića, fra Zdenka Zubca i fra Julijana Kožula bit će sahranjeni u širokobriješkoj crkvi pored osamnaestorice koje su partizani ubili u veljači 1945.