Kuća molitve „Domus Pacis“ - godišnji izvještaj za 2007. god.

datum: 10.12.2007.

Seminari posta, molitve i šutnje

Hrvati                           4 seminara         158

Poljaci                          4 seminara          111

Francuzi                       2 seminara           81

Talijani                         2 seminara           99

Austrijanci                    4 seminara          85

Litvanci                         3 seminara        150

Česi                              1 seminar            46

Ukrajinci                       1 seminar            50

Slovaci                         2 seminara           92

Engleski                        1 seminar            24

Mađari                          1 seminar            25

Nijemci                         2 seminara           58

Kanađani                      1 seminar            33

Ukupno                 28 seminara    1012 osoba

 

FRAMA                            8 seminara        270

Ministranti                       2 seminara           65

Tečajevi za djevojke      5 seminara         117

 

Ostali:

Mladi iz Crne Gore                       1 seminar                       56

Molitvene skupine iz Zagreba      3 seminara                   121

Festival mladih - glazbenici         1 skupina                        55

Slikarska kolonija                        1 skupina                         35

Ukupno ostali:                        6 skupina                   258

 

Ukupno 2007. g.:               49 seminara                1722 osobe