Misa u spomen fra Leonarda Oreča

datum: 23.01.2009.

U srijedu 21.01.2009. navršilo se sedam godina od smrti bivšeg međugorskog župnika i osnivača vjersko-humanitarne organizacije „Međugorje-Mir“ dr. fra Leonarda Oreča. U međugorskoj župnoj crkvi u 18 sati za njega se slavila sv. misa koju je predslavio fra Ivan Landeka, dugogodišnji međugorski župnik, u suslavlju sa sadašnjim međugorskim župnikom fra Petrom Vlašićem i drugim fratrima na službi u Međugorju.

Fra Leonard je služio u Međugorju od 1988. do 1991., od toga je nešto više od godinu dana bio župnikom. U svojoj propovijedi fra Ivan Landeka spomenuo se pok. fra Leonarda. Bio je dugo vremena odgojitelj mladih fratara. Imao je važne odgovornosti u provinciji. Bio je profesor u Sarajevu i u Fuldi u Njemačkoj, deset godina je kao svećenik djelovao u Njemačkoj.

Bio je pravi savjetnik i čovjek koji je znao slušati i prepoznati Božje djelo. Brinuo se za bolesne, za ranjenike, za prognanike, ali se jednako tako brinuo da imaju Bibliju u ruci te je zajedno s Biblijskim društvom organizirao i pomogao da se tiska 40.000 Biblija za izbjeglice i prognane. Jednako se tako brinuo da fratri u Kazahstanu, u Albaniji, u Meksiku imaju habit. Brinuo se da nakon pada komunizma u Albaniji mladi albanski kršćani imaju Katolički katekizam i bilo je tiskano nekoliko desetaka tisuća katekizama kao početak nove evangelizacije u Albaniji.