PROPOVIJED NADBISKUPA HENRYKA HOSERA, posebnog Papinog delegata za Međugorje, u Međugorju, 1. travnja 2017.

datum: 03.04.2017.

Draga braćo i sestre,

Ovaj put ću govoriti francuski. Oprostite mi što još nisam naučio lijepi hrvatski jezik.

Okupili smo se oko oltara na Petu korizmenu nedjelju. Pred nama su još dva tjedna do Uskrsa. Za tjedan dana je već Cvjetnica. Za dva tjedna, na kraju Velikoga tjedna, slavit ćemo najveći kršćanski blagdan. To je svetkovina uskrsnuća. Današnja biblijska čitanja govore upravo o uskrsnuću. Pokazuju nam tri perspektive, tri pogleda na uskrsnuće. Prvi pogled, prva perspektiva je povijesna. Znamo da je Isus Krist, Sin Božji i Sin Čovječji, živio na ovoj zemlji, u Palestini, u Svetoj zemlji. Znamo da su ga najavili, prorokovali proroci, kao što je prorok Ezekiel, kojega danas čitamo. On navodi Božje riječi: „Ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova!“ i ponavlja: „Otvorit ću vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova!“ To je proročanstvo: on već vidi dolazak Mesije. Znamo da je Isus umro i da je uskrsnuo. I to je temelj naše vjere. Bez tog događaja uskrsnuća, naša bi vjera bila prazna.

Drugi pogled je liturgijski, to je korizmeni put. Četrdeset dana smo molili, i još uvijek molimo. Postili smo, i još uvijek postimo. Postali smo velikodušniji jer smo davali milostinju, i to ćemo i dalje činiti. Vi ovdje dobro poznate tu korizmenu duhovnost.

Taj liturgijski put pripreme istovremeno pokazuje i treći pogled, treću perspektivu. To je perspektiva našega života. Života svakoga od nas. Mi živimo za uskrsnuće. Mi hodimo prema uskrsnuću. Mi prolazimo kroz smrt kako bismo uskrsnuli. Konačni cilj našega zemaljskog života je uskrsnuće. Na tom putu treba uskrsavati, anticipirajući tu konačnu perspektivu. A to djelomično uskrsnuće, to je naše obraćenje. Isus kaže i ponavlja: Postoji smrt tijela, ali on govori i o smrti duše, a smrt duše nam je mnogo opasnija prijetnja jer možemo umrijeti zauvijek. Dakle, kad god se obraćamo, okrećemo se prema Bogu koji je izvor života, izvor vječnoga života, i isto tako prema ljubavi, jer Bog je ljubav. Ljubav nam daje život. Milosrdna ljubav nam daje unutarnji mir, i ona nam daje životnu radost.

No postoje dva uvjeta. Prvi uvjet je vjera. Prije nego što bi učinio čudesa, Isus je tražio vjeru. „Vjeruješ li da ja to mogu učiniti?“ „Da, Gospodine, ja vjerujem! Čvrsto vjerujem!“ I onda, ta vjera otvara naša srca za obraćenje, to otvaranje po sakramentu milosrđa, a to je sakramentalna ispovijed, i naše se srce otvara, čisti se i ispunja se Duhom Svetim i cijelim Trojstvom. Krist nam to potvrđuje kada u Knjizi Otkrivenja kaže da stoji na vratima našega srca i kuca na vrata. A ako Presveto Trojstvo stanuje u nama, mi postajemo hram Božji, Božje svetište.

Sada se vraćam na povijesnu perspektivu. U danima koji su pred nama čitat ćemo u Evanđelju kako se mreža koju su bacili Kristovi neprijatelji sve više i više steže. Isusu sve više i više prijete. I on to zna. Zna bolje od njegovih apostola i učenika. No tu je netko tko ga slijedi, tko ga slijedi na tom putu Muke. To je njegova majka, blažena Djevica Marija. Ona je blizu, ona s njim trpi, ona osjeća nemoć. Sveti Ivan Pavao II. govorio je o njezinoj tako teškoj vjeri. Mi je često zovemo Gospa od Sedam Žalosti. Njezin su život pratile patnja i bol. I sada njezina patnja, njezina muka raste zajedno s Kristovom patnjom, sve do samoga Križa. Kada molimo Križni put, na četvrtoj postaji vidimo kako Marija susreće svojega Sina. A Evanđelje nam kaže da je ona bila očevidac, svjedok njegove strahovite smrti na Križu. Na svoje je ruke primila izmrcvareno tijelo svojega Sina. A kršćanska nam predaja kaže da je ona prva, još prije Marije Magdalene, susrela uskrsloga Isusa.

I onda, u perspektivi života svakoga od nas, u perspektivi uskrsnuća – ona je tu! Ona nas prati, ona nas slijedi, ona sudjeluje u našim patnjama i u našoj muci ako to živimo u Božjoj perspektivi. Ona nas hoće spasiti, dovesti nas obraćenju. Mi moramo osjetiti njezinu duhovnu nazočnost.

Zovemo je, napose ovdje, Kraljica mira. U Litanijama Blažene Djevice Marije, dvanaestak puta ju zovemo Kraljicom. Zaziv Kraljica mira je pri samom kraju. Marija je Kraljica. Mi razmatramo Slavna otajstva Krunice i njezino Krunjenje za Kraljicu neba i zemlje. Ona ima udjela u karakteristikama kraljevanja svojega Sina kao Stvoritelja neba i zemlje. I njezino je kraljevanje univerzalno. Ona je posvuda i njezino je štovanje posvuda dopušteno. Dakle, mi joj zahvaljujemo i kažemo hvala za njezinu stalno prisutnost uz svakoga od nas.

Kraljica mira – to je plod obraćenja. Ona unosi mir u naša srca i po tome postajemo ljudi mira u svojoj obitelji, u svojemu društvu i u svojoj zemlji. Mir je ugrožen u cijelome svijetu. Sveti Otac Franjo kaže da je treći svjetski rat u dijelovima već tu. A najgori od svih ratova su građanski ratovi koji se vode među stanovnicima iste zemlje.

Ja sam, draga braćo i sestre, živio 21 godinu u Ruandi, u Africi. Godine 1982., tamo su bila ukazanja Blažene Djevice Marije. Ona je predvidjela genocid u Ruandi oko deset godina unaprijed. Deset godina unaprijed. Tada nitko nije razumio tu poruku. Taj je genocid izazvao milijun žrtava u roku od tri mjeseca. Ukazanja Blažene Djevice Marije su već priznata. Predstavila se kao Majka Riječi, Majka Vječne Riječi.

Dakle, to štovanje, koje je ovdje tako intenzivno, od najveće je važnosti i potrebno za cijeli svijet. Molimo za mir jer su destruktivne snage danas neizmjerne. Trgovina oružjem ne prestaje rasti. Ljudi se sukobljavaju, obitelji se sukobljavaju, društva se sukobljavaju. Potrebna nam je nebeska intervencija. A prisutnost Blažene Djevice Marije – to je ta intervencija. To je Božja inicijativa.

I zato, želim vas ohrabriti i potaknuti u svojstvu posebnog Papinog izaslanika. Širite cijelim svijetom mir po obraćenju srca.

Najveće čudo Međugorja – to su ovdašnje ispovjedaonice. Sakrament praštanja i milosrđa. To je sakrament uskrsnuća. Zahvaljujem svim svećenicima koji dolaze ovamo ispovijedati, kao danas, kada je pedesetak svećenika u službi naroda. Ja sam više godina radio u zapadnim zemljama, u Belgiji, u Francuskoj, i ja vam kažem da je ispovijed nestala, da individualna ispovijed više ne postoji, osim tu i tamo. Dakle, svijet se suši, ljudska se srca zatvaraju, zlo raste, sukobi se množe. Budimo, dakle, apostoli radosne vijesti obraćenja i mira u svijetu.

Ovdje sam čuo riječi koje kažu da su nevjernici oni, koji još nisu osjetili Božju ljubav, jer onaj koga takne Božja ljubav i milosrđe, koji su neodoljivi, ne može se oduprijeti. I evo, mi smo svjedoci onoga što spašava život. Mi smo svjedoci onoga što spašava svijet.

Braća franjevci su mi rekli da ovamo dolaze hodočasnici iz osamdeset zemalja. To znači da se ovaj poziv proširio sve do nakraj zemlje, kao što je rekao Krist kad je poslao svoje apostole. Vi ste, dakle, svjedoci Kristove ljubavi, ljubavi njegove majke i ljubavi Crkve.

Neka vas Bog učvrsti i blagoslovi. Amen.  (slike)

 


FRANÇAIS

HOMÉLIE DE L’ARCHEVÊQUE HENRYK HOSER,
envoyé spécial du Pape pour Medjugorje,
à Medjugorje, le 1er avril 2017

 

Chers frères et sœurs,

Je vais parler en français cette fois-ci. Excusez-moi, je n’ai pas encore appris la belle langue croate.

Nous nous réunissons autour de l’autel le Cinquième Dimanche du Carême. Devant nous – encore deux semaines qui nous séparent de la Pâque. Dans une semaine est déjà le Dimanche des Rameaux. Dans deux semaines, après la Semaine Sainte, nous célébrerons la plus grande fête chrétienne. C’est la fête de la résurrection. Et alors, les lectures de la Parole de Dieu d’aujourd’hui, parlent de la résurrection. Elles nous montrent trois perspectives, trois regards vers la résurrection. Le premier regard, la première perspective, est historique. Nous savons que Jésus Christ, le Fils de Dieu et le Fils de l’Homme, a vécu sur cette terre, en Palestine, en Terre Sainte. Nous savons qu’il a été déjà prédit, prophétisé par les prophètes, comme le prophète Ézéchiel que nous lisons aujourd’hui. Il cite les paroles de Dieu : « Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter ! » Et il répète : « J’ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai remonter ! » C’est une prophétie : il voit déjà l’arrivée du Messie. Nous savons que Jésus est mort, et qu’il est ressuscité. Et c’est le fondement de notre foi. Sans cet évènement de la résurrection, notre foi aurait été vide.

Le deuxième regard, c’est le regard liturgique, c’est le chemin du carême. Pendant quarante jours, nous avons prié, et nous prions encore. Nous avons jeûné, et nous jeûnons encore. Nous sommes devenus plus généreux par l’aumône, et nous le ferons encore. Cette spiritualité du carême vous est bien connue ici.

Et alors, ce chemin liturgique qui nous prépare, montre en même temps le troisième regard, la troisième perspective. C’est la perspective de notre vie. La vie de chacun d’entre nous. Nous vivons pour la résurrection. Nous marchons vers la résurrection. Nous transgressons la mort pour être ressuscité. Le but ultime de notre vie terrestre, c’est la résurrection. Il faut ressusciter durant ce chemin, déjà en avançant cette perspective finale. Et cette résurrection partielle, c’est notre conversion. Jésus dit et répète : Il y aura la mort du corps, mais il parle aussi de la mort de l’âme, parce que la mort de l’âme nous menace de quelque chose de beaucoup plus grave, parce que nous pouvons mourir pour l’éternité. Et donc, chaque fois lorsque nous nous convertissons, nous nous tournons vers Dieu qui est source de la vie, la vie éternelle, et aussi vers l’amour, puisque Dieu est amour. C’est l’amour qui nous fait vivre. C’est l’amour miséricordieux qui nous donne la paix intérieure, et qui nous donne aussi la joie de vivre.

Pourtant, il y a deux conditions. La première condition, c’est la foi. Jésus exigeait, avant de procéder à des miracles, il exigeait la foi. « Crois-tu que je peux le faire ? » « Oui, Seigneur, je le crois ! Je le crois fortement !» Et alors, cette foi ouvre notre cœur pour la conversion, cette ouverture grâce au sacrement de la miséricorde qu’est la confession sacramentelle, fait que notre cœur s’ouvre, se purifie et se remplit de l’Esprit Saint, avec toute la Trinité. C’est le Christ qui nous le confirme en disant dans l’Apocalypse qu’il se tient à la porte de notre cœur et frappe à la porte. Et si la Sainte Trinité habite en nous, nous devenons le temple de Dieu, un sanctuaire de Dieu.

Je reviens maintenant à cette perspective historique. Dans les jours suivants, nous allons lire dans l’Évangile comment le filet jeté par les ennemis du Christ se resserre de plus en plus. Jésus est de plus en plus menacé. Et il le sait. Il le sait mieux que ses apôtres et ses disciples. Mais il y a quelqu’un qui le suit, qui le suit sur ce chemin de la Passion. C’est sa mère, la sainte Vierge Marie. Elle est proche, elle souffre avec, elle éprouve son impuissance. Le saint Jean-Paul II parlait de sa foi tellement difficile. Nous l’appelons souvent la Vierge des Sept Douleurs. Évidemment, sa vie a été ponctuée par la souffrance et la douleur. Et maintenant sa souffrance, sa passion monte avec la souffrance du Christ, jusqu’au pied de la Croix. En célébrant le Chemin de la Croix, nous voyons à la quatrième station que Marie rencontre son Fils. Et puis, l’Évangile dit qu’elle a été témoin oculaire de sa mort terrible sur la Croix. Elle a pris dans ses bras le corps massacré de son Fils. Et puis, comme la tradition chrétienne le dit, elle a été la première, même avant Marie Madeleine, à rencontrer Jésus ressuscité.

Et alors, dans la perspective de notre vie chacun de nous, dans la perspective de la résurrection – elle est là ! Elle nous accompagne, elle nous suit, elle participe à nos souffrances et à notre passion, si nous le faisons en perspective de Dieu. Elle cherche comment nous sauver, comment nous emmener à la conversion. Nous devons ressentir sa présence spirituelle.

Nous l’appelons, surtout ici, la Reine de la Paix. Dans les Litanies de la Sainte Vierge Marie, il y a une douzaine d’invocations de la Reine. L’invocation de la Reine de la Paix et quasi la dernière. Marie es Reine. Nous contemplons les Mystères glorieux du Rosaire et aussi son Couronnement comme Reine du ciel et de la terre. Et alors, elle partage les caractéristiques du règne de son Fils comme Créateur du ciel et de la terre. Son règne est aussi universel. Elle est partout et son culte est partout autorisé. Donc, nous lui rendons grâce aussi avec le remerciement pour sa présence constante auprès de chacun de nous.

La Reine de la Paix – c’est le fruit de la conversion. Elle introduit la paix dans notre cœur et par cela nous devenons les gens pacifiques, pacifiques au sein de notre famille, au sein de notre société, au sein de notre pays. La paix dans le monde entier est menacée. Le Saint-Père François dit qu’il y a déjà la troisième guerre mondiale en morceaux. Et ce sont les guerres les plus terribles, les guerres civiles, entre les citoyens du même pays.

J’ai vécu, mes chers frères et sœurs, 21 ans au Rwanda, en Afrique. En 1982, il y a eu des apparitions de la Sainte Vierge Marie. Elle a prédit le génocide au Rwanda presque dix ans avant. Dix ans avant. Personne ne comprenait rien de ce message à l’époque. C’était le génocide qui a causé un million de victimes en trois mois. Les apparitions de la Vierge Marie ont été déjà reconnues. Elle s’est présentée comme la Mère de la Parole, la Mère du Verbe Éternel. Et aussi en perspective du manque de la paix.

Et donc, ce culte, qui est tellement intense ici, est extrêmement important et nécessaire pour le monde entier. Prions pour la paix, parce que les forces destructrices aujourd’hui sont immenses. Le commerce des armements ne cesse de croitre. Les gens se déchirent, les familles se déchirent, les sociétés des déchirent. Il nous faut une intervention du ciel. Et la présence de la Sainte Vierge – c’est cette intervention. C’est une initiative de Dieu.

Et donc, j’aimerais vous encourager et réconforter en tant que envoyé spécial du Pape. Propagez dans le monde entier la paix par la conversion du cœur.

Le plus grand miracle de Medjugorje – ce sont les confessionnaux ici. Le sacrement de pardon et de miséricorde. C’est un sacrement de la résurrection. Je remercie tous les prêtres qui viennent confesser ici, comme aujourd’hui, une cinquantaine de prêtres au service du peuple. J’ai travaillé plusieurs années dans des pays occidentaux, en Belgique, en France, et je vous dis que la confession a disparu, que la confession individuelle n’existe plus, sauf quelques unités. Et alors, le mode se dessèche, les cœurs humains se ferment, le mal augmente, les conflits se multiplient. Et donc, soyons les apôtres de la bonne nouvelle de la conversion et de la paix dans le monde.

J’ai entendu ici les paroles qui disent que ce qui sont incroyants, ce sont ceux qui n’ont pas encore ressenti l’amour de Dieu, parce que celui qui touche à l’amour de Dieu et à sa miséricorde, qui sont irrésistibles, il ne peut pas résister. Et voilà, nous sommes les témoins de ce qui sauve la vie. Nous sommes les témoins de ce qui sauve le monde.

Les frères franciscains m’ont dit que des pèlerins viennent ici de quatre-vingt pays du monde. Donc, cet appel s’est propagé jusqu’aux confins de la terre, comme disait le Christ en envoyant ses apôtres. Vous êtes donc les témoins de l’amour du Christ, de l’amour de sa Mère et de l’amour de l’Église.

Que Dieu vous raffermisse et vous bénisse. Amen. (foto)