Online kongres: Međugorje – model nove evangelizacije za svijet

datum: 07.01.2021.

Povodom obilježavanja 40. godina Međugorja 1981.-2021., Njemački međugorski centar organizira online kongres na temu „Međugorje – model nove evangelizacije za svijet“ koji će se održati 30. i 31. siječnja 2021.

Program se odvija u Njemačkoj i u Međugorju. Dio dnevnog programa, odnosno svjedočanstva, intervjui, nagovori i glazba izvodi se u svetištu Marienfried u Njemačkoj, a večernji molitveni program prenosi se iz župne crkve sv. Jakova u Međugorju.

Informativni centar Mir Međugorje prenosit će ovaj kongres uživo putem livestream programa na više jezika.

 

PROGRAM

 

Subota, 30. 01. 2021.

 

13:45              UVODNE MINUTE – FILMSKI PRILOG 

14:00              POČETAK, PREDSTAVLJANJE PROGRAMA

Kako je došlo do održavanja ovoga kongresa?

Uvod u kviz

FILM: 40 godina Međugorja – Kraljica mira

Povijesni pregled od 1981. do 2020.

14:35              POZDRAVNE RIJEČI: biskup Dr. Bertram Meier,biskupija Augsburg

14:50             Predavanje: nadbiskup Henryk Hoser,

Apostolski vizitator za župu Međugorje

Tema: Međugorje kao model nove evangelizacije za svijet

15:10              Predavanje: Dr. Maximilian Domej, Gebetsaktion

Medjugorje Wien – Maria Königin des Friedens

Tema: Moj put do Međugorja i djelovanje Gebetsaktion Wien

15:30              Duhovna glazba: Jugend 2000 Band Rottenburg-Stuttgart

15:45              Svjedočanstvo: Milona von Habsburg,

Dugogodišnja prevoditeljica i suradnica fra Slavka Barbarića

Tema: Moj put do Međugorja

16:20              Svjedočanstvo: vlč. Marco Leonhart

Tema: Od policajca do svećenika

16:40              Svjedočanstvo: Robert Teisler, knjižar

Tema: Život u Međugorju

17:00              Večernji molitveni program uživo iz Međugorja

Radosna i žalosna otajstva krunice

18:00              Sveta misa uživo iz Međugorja

19:00              Blagoslov nabožnih predmeta

Klanjanje uz glazbu (Melinda Dumitrescu i Roland Patzleiner)

20:00              Predavanje: fra Marinko Šakota, međugorski župnik

Tema: U Gospinoj školi

20:35              Predavanje: Vidjelac Ivan Dragićević

Od 21:15       Duhovna glazba: Jugend 2000 Band Rottenburg-Stuttgart

 

 

Nedjelja, 31. 01. 2021.

 

11:25              Uvodne minute – filmski prilog

11:40              POČETAK, PREDSTAVLJANJE PROGRAMA, UVOD U KVIZ

12:00              Anđeo Gospodnji

12:05              Predavanje: biskup Dr. Franjo Komarica, Biskupija Banja Luka (BiH)

Tema: Banja Luka i etnički razvitak poslije rata na Balkanu

Međugorje – model nove evangelizacije za svijet

12:25             

12:30              Svjedočanstvo: Milona von Habsburg

Tema: Fra Slavko Barbarić i njegovo djelovanje u Međugorju

13:00              Predavanje: Biskup Dr. Bertram Meier, biskupija Augsburg

Tema: Što nova evangelizacija znači za pojedinca?

13:20              DuHovna glazba: Jugend 2000 Band Augsburg

13:35              Predavanje: fra Miljenko Šteko OFM, hercegovački franjevački provincijal

Tema: Međugorje – ispovjedaonica svijeta i model nove evangelizacije za svijet

14:00              Predavanje: vlč. Dr. Richard Kocher, direktor programa RADIO HOREB

         Tema: Pet međugorskih kamenova – zašto upravo tih pet?

14:50              Duhovna glazba: Jugend 2000 Band Augsburg

15:00              Totus Tuus – Plod Međugorja

15:20              Svjedočanstvo: Pokret Mladi 2000 (Jugend 2000)

15:40              Intervju: Hubert Liebherr i Bernhard Thoma

Predsjedatelji međunarodne karitativne organizacije Kirchen für den Osten e.V. (Crkve za istok)– plod Međugorja

16:20              Svjedočanstvo: Johannes Dittrich, Školski projekt sv. Philomena, Uganda

Tema: Od pilota do graditelja škola i crkava

16:40              Fra Marinko Šakota odgovara na pitanja gledatelja uživo iz Međugorja

17:00              Večernji molitveni program uživo iz Međugorja

Radosna i žalosna otajstva krunice

18:00              Sveta misa uživo iz Međugorja

19:00              Blagoslov nabožnih predmeta

Molitva za zdravlje duše i tijela i slavna otajstva krunice

20:00              Zaključne riječi: Hubert Liebherr

Pogled na novo vrijeme prema Gospinim porukama

20:25              Blagoslov: biskup Dr. Bertram Meier, biskupija Augsburg

20:30              Kraj

 

Moguće su naknadne promjene