Online kongres: Međugorje – model nove evangelizacije za svijet

datum: 07.01.2021.

Povodom obilježavanja 40. godina Međugorja 1981.-2021., Njemački međugorski centar organizira online kongres na temu „Međugorje – model nove evangelizacije za svijet“ koji će se održati 30. i 31. siječnja 2021.

Program se odvija u Njemačkoj i u Međugorju. Dio dnevnog programa, odnosno svjedočanstva, intervjui, nagovori i glazba izvodi se u svetištu Marienfried u Njemačkoj, a večernji molitveni program prenosi se iz župne crkve sv. Jakova u Međugorju.

Informativni centar Mir Međugorje prenosit će ovaj kongres uživo putem livestream programa na više jezika.

PROGRAM

 

Subota, 30.01.2021.          

 

13:45                     Uvodne minute – filmski prilog

14:00                     POČETAK live

Predstavljanje programa:

Kako je nastao ovajkongres?

Film:40 godinaMEĐUGORJA i Kraljice mira, povijesni pregled od 1981.do 2020.

14:25                     Pozdravne riječi: biskup dr. BertramMeier

Biskupija Augsburg

14:35                     Glazbeni prilog

14:45                     Predavanje:nadbiskupHenrykHoser

Tema: Međugorje kao„Model nove evangelizacije za svijet“

15:15                     Pitanja za kviz i predstavljanje nagrada

Hubert Liebherr

15:25                     Predavanje: Dr. MaximilianDomej

GebetsaktionMEDJUGORJE Wien–Maria KönigindesFriedens

Tema: „Moj put do Međugorja i djelovanje GebetsaktionWien“

15:50                     Svjedočanstvo:Milonavon Habsburg

Dugogodišnja prevoditeljica i suradnica fra Slavka Barbarića

Tema: „Moj put do Međugorja“

16:05                     Glazbeni prilog

16:10                     Svjedočanstvo:vlč.MarcoLeonhart

Tema: „Kako je policajac postao svećenik“

16:40                     Svjedočanstvo:Robert Teisler, knjižar

Tema: „Život u Međugorju“

16:55                     Glazbeni prilog

17:00                     Večernji molitveni program uživo iz Međugorja

Radosna i žalosna otajstva krunice

18:00                     Sveta misa uživo iz Međugorja

Blagoslov nabožnih predmeta

19:00                     Klanjanjepred Presvetim uz glazbu

(MelindaDumitrescui Roland Patzleiner)

20:00                     Predavanje:fra Marinko Šakota

Međugorski župnik

Tema: „U Gospinoj školi“

20:30                     Svjedočanstvo: Vidjelac Ivan Dragićević

21:00                     Glazbeni prilog, završna molitva

 

Nedjelja, 31.01.2021.

11:25                     Uvodne minute, filmski prilog

11:40                     Početak

12:00                     Anđeo Gospodnji

12:05                     Predavanje: biskup dr. Franjo Komarica

Biskupija Banja Luka (BiH)

Tema: „Banja Luka i etnički razvitak poslije rata na Balkanu“ i „Međugorje – model nove evangelizacije za svijet“

12:25                     Glazbeni prilog

12:30                     Svjedočanstvo:Milonavon Habsburg

Tema: „Fra Slavko Barbarić i njegovo djelovanje u Međugorju“

12:50                     Predavanje: Biskup dr. BertramMeier

BiskupijaAugsburg

Tema: „Što nova evangelizacija znači za pojedinca?“

13:15                     Glazbeni prilog

13:20                     Predavanje:fra Miljenko Šteko OFM

Hercegovački franjevački provincijal

Tema: „Međugorje – ispovjedaonica svijeta i model nove evangelizacije Crkve“

13:35                     Glazbeni prilog

13:40                     Predavanje:vlč. dr. Richard Kocher

Direktor programa RADIO HOREB

Tema: „Pet međugorskih kamenova – zašto upravo tih pet?“

14:25                     Glazbeni prilog

14:30                     TotusTuus–plod Međugorja

14:50                     Svjedočanstvo: Pokret Jugend 2000

15:10                     Glazbeni prilog

15:15                     Intervju:Hubert Liebherri BernhardThoma

Predsjedatelji međunarodne karitativne organizacije KirchenfürdenOstene.V. – plod Međugorja

15:55                     Glazbeni prilog

16:00                     Svjedočanstvo:JohannesDittrich

Projekt škole sv.Filomene, Uganda

Tema: „Kako je pilot postao graditelj škola i crkava“

16:20                     Rješenja Kviz-pitanja: Hubert Liebherr

16:25                     fra Marinko Šakota

Odgovara na pitanja gledatelja uživo iz Međugorja

17:00                     Večernji molitveni program uživo iz Međugorja

Radosna i žalosna otajstva krunice

18:00                     Sveta misa uživo iz Međugorja

19:00                     Blagoslov nabožnih predmeta

Molitva za zdravlje duše i tijela i slavna otajstva krunice

20:00                     Zaključne riječi: Hubert Liebherr

Pogled na novo vrijeme prema Gospinim porukama

20:20                     Blagoslov:biskup dr. BertramMeier,biskupijaAugsburg

20:30                     Kraj