Promjena pastoralnog osoblja u međugorskoj župi

datum: 04.10.2017.

U sklopu redovitih promjena pastoralnog osoblja Hercegovačke franjevačke provincije i sukladno crkvenim propisima za župnog vikara u Međugorju imenovan je fra Ante Kutleša, a  fra Vjekoslav Milićević odlazi na službu u Rim. Mladomisnik fra Zvonimir Pavičić ostaje na službi u Međugorju. Fra Ante Kutleša član je Hercegovačke franjevačke provincije i dugogodišnji misionar u DR Kongu. Kroz svoj, četiri desetljeća dug misijski put, u Africi je podigao brojne crkve, zajednice, ustanove…

Na novu službu u Međugorje došla je i s. Nada Sušac.  A s. Mira Soldo koja je godinama (oko 15 godina) radila u sakristiji ostala je djelovati u međugorskoj župi u samostanu časnih sestara franjevki u Baraća. Želimo im Božji blagoslov i zahvaljujemo za sve dobro koje su činili i koje čine u svojoj službi.