Proslavljena nedjelja Božjeg milosrđa u Šurmancima

datum: 24.04.2017.

Filijalna crkva u Šurmancima, jednom od sela u župi Međugorje u dolini rijeke Neretve, blagoslovljena na blagdan Božjeg Milosrđa 7. travnja 2002. i posvećena je Milosrdnom Isusu. Kad su vjernici iz okoline i iz inozemstva saznali za postojanje crkvice Milosrdnog Isusa u ovom selu, počeli su u nju i hodočastiti. Dolaze samostalno, ali i organizirano u skupinama, kako bi pred ikonom Milosrdnog Isusa molili krunicu u čast Božanskog Milosrđa. Za blagdan Božjeg Milosrđa mještani i hodočasnici su se pripremili devetnicom, a svetu je misu na 2. vazmenu nedjelju - blagdan Božjeg Milosrđa predslavio fra Dragan Ružić.

            medjugorje.hr