Prvi međunarodni seminar za život (PRO LIFE) u Međugorju

datum: 15.06.2016.

U Međugorju se tijekom godine uz redovite seminare posta i molitve, održavaju i različiti međunarodni seminari. Neki od njih imaju dugogodišnju tradiciju, a neki su pokrenuti nedavno. Namijenjeni su svećenicima, laicima, voditeljima centara mira, bračnim parovima, liječnicima, medicinskom osoblju…A prvi međunarodni seminar za život (PRO LIFE) održat će se u Međugorju od 16. do 19. lipnja 2016. Tema susreta je: „Čedo u utrobi” (Lk 1, 41), „Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan” (Lk 6, 36). Koordinator seminara je fra Marinko Šakota, međugorski župnik.

Seminar je namijenjen pro-life aktivistima, supružnicima koji žele djecu, žrtvama obiteljskog nasilja, samohranim   roditeljima, trudnicama…

 Najavljujući seminar u programu radiopostaje „Mir” Međugorje, fra Marinko je kazao: „Seminar je to za sve osobe koji su na neki način ranjene u srcu, molit ćemo Gospodina za ozdravljenje srca. Preporučam taj seminar svima koji mogu doći. Dar je biti nazočan na predavanjima fra Ante Vučkovića. I fra Ante će nam sigurno pokazivati put, polazeći od Biblije, kako to Gospodin želi nama darovati ozdravljenje srca. Svi mogu doći i sudjelovati. Fra Ante će svaku večer predslaviti svetu misu”.

P R O G R A M

 

Četvrtak, 16. 06. 2016.

16, 00  Registracija sudionika

            18, 00  Večernji molitveni program u crkvi

 

Petak, 17. 06. 2016.

9,00     Klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu

            9,30     Predavanje

                        Stanka

                        11,00  Predavanje, svjedočanstva

                        12,00 - 15, 30 Klanjanje Presvetom oltarskom Sakramentu u tišini

15,30    Predavanje

18,00   Večernji molitveni program u crkvi

 

             

Subota, 18. 06. 2016.

6,00     Put križa na Križevcu, priprava za ispovijed

10,00   Predavanje

                        12,00 - 15, 30 Klanjanje Presvetom oltarskom Sakramentu u tišini

15,30    Predavanje, svjedočanstva

            18,00   Večernji molitveni program u crkvi

            22, 00  Klanjanje Presvetom oltarskom Sakramentu u

 

 

Nedjelja, 19. 06. 2016.

6,00     Molitva na Brdu ukazanja

            9,00     Iskustva sudionika, sv. Misa

 

         

Koordinator seminara je fra Marinko Šakota, međugorski župnik

 

 

Predavači na  seminaru su:

 

 

fra Ante Vučković, ofm rođen je 1958. u Sinju u brojnoj obitelji. Član je franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Sjemenište i klasičnu gimnaziju završio je u Sinju, a teologiju u Makarskoj i Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1983. Nakon službe kapelana u Metkoviću i Münchenu studirao je filozofiju u Münchenu i Rimu gdje je i doktorirao na dimenziji slušanja kod Martina Heideggera. Predavao je filozofiju u Rimu, na Papinskom sveučilištu Antonianum i na Franjevačkoj teologiji u Makarskoj. Profesor je filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Predaje i na Filozofskom odsjeku istoga sveučilišta. Voditelj je duhovnih vježbi, seminara i duhovnih obnova. Duhovni je pratitelj i savjetnik. Objavio je nekoliko knjiga. Objavljuje u stručnim i populističkim časopisima.

 

          Zrinka Jelaska, profesorica hrvatskoga jezika i fonetike iz Zagreba, članica je Franjevačkoga svjetovnoga reda, udana je i majka dvoje odrasle djece. Od malena vjerski odgajana, u mladenačkim danima odlutala je od Boga. Međutim, njezin je otac u Međugorju dobio poticaj da moli za njezino obraćenje (bar jednu Zdravomariju kada god prolazi Kamenitim vratima u Zagrebu). Kada se vratila Crkvi i počela svaki dan odlaziti na misu, u šali je rekao da se premolio. Djeca u utrobi njezina su životna tema,
osjećajna, molitvena, zagovorna, spoznajna - čak je napisala i dva znanstvena članka o jezičnome razvoju u prijerodnome razdoblju.