Sedamnaesti međunarodni festival mladih - Mladifest 17 – Međugorje 2006.

datum: 29.03.2006.

Sedamnaesti međunarodni festival mladih - Mladifest 17 – održat će se u Međugorju od 1. do 6. kolovoza 2006. Tema susreta je: "Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi" (Ps 119,105) ("Draga djeco,... svjedočite svojim životom da vjerujete i živite Riječ Božju" – Poruka 25. 1. 2006.)   (Program)

Tema je u skladu s nazivom 21. svjetskog dana mladih koji se 9. travnja (na Cvjetnicu) održava u lokalnim Crkvama. Sveti Otac upućuje svoju riječ mladima:

«Dragi mladi prijatelji, u ozračju stalnog osluškivanja Riječi Božje, zazivajte Duha Svetoga, Duha snage i svjedočenja, da biste mogli bez straha naviještati Evanđelje po svem svijetu. Gospa je bila uz apostole kad su iščekivali izljev Duha Svetoga. Neka ona bude naša majka i naša voditeljica. Neka nas ona poučava kako primiti Riječ Božju, kako ju u sebi pohranjivati i prebirati u svome srcu (cf. Lk 2,19), kako je i sama činila cijelog života. Neka vas ona ohrabri da biste rekli «da» Gospodinu u poslušnosti vjere. Neka vam pomogne ostati snažni u vjeri, postojani u nadi, ustrajni u ljubavi, uvijek osluškujući Riječ Božju. Ja sam s vama u molitvi i blagoslivljam od sveg srca svakoga od vas.»