Statistika župe Međugorje za 2015. godinu

datum: 03.01.2016.

U protekloj 2015. godini podijeljeno je u Međugorju ukupno 1 800 400 sv. pričesti, a na sv. misama je koncelebriralo 38 870 svećenika.
U župi Međugorje u 2015. godini kršteno je 80 djece (od toga 30 djevojčica i 50 dječaka).
Umrlo je 48 osoba (od toga 19 ženskih i 29 muških);
Vjenčana su 34 para;
Prvu pričest primilo je 57 djece (28 djevojčica i 29 dječaka).
Sakrament svete potvrde primio  je 81 krizmanik.