Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. marca 1994

Drogie dzieci! Dziś raduję się z wami i wzywam was do otwarcia się na mnie, abyście stali się orężem w moich rękach dla zbawienia świata. Pragnę, dziatki, abyście wy wszyscy, którzy odczuliście posmak świętości poprzez orędzia, które wam daję, nieśli je światu głodnemu Boga i Bożej miłości. Dziękuję wam wszystkim, że odpowiedzieliście tak licznie i wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.