Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. maja 2004

„Drogie dzieci! Również dziś zachęcam was, abyście powierzyli się mojemu Sercu i Sercu mojego Syna Jezusa. Jedynie w taki sposób codziennie coraz bardziej będziecie należeć do mnie i motywować się wzajemnie do świętości. W ten sposób radość zapanuje w waszych sercach i będziecie nieść pokój i miłość.  Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”