2014. december statisztikai adatai

Dátum: 01.01.2015.

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 63 700

A koncelebráló papok száma: 1395 (naponta 45)

2014-ben összesen 1 802 800  szent ostyát szolgáltattak ki, a szentmiséken pedig 37 498  pap koncelebrált.