Lelkipásztorok

Szent Jakab apostol plébánia – Međugorje

Plébános:
Fra Marinko Šakota 1968. július 12-én Čitlukban született. Az általános- és a középiskola első osztályát Čitlukban fejezte be. Ekkor választotta a ferences hivatást és jelentkezett a Visoko-i Ferences szemináriumba. Itt befejezte a gimnázium második osztályát, majd a dubrovniki jezsuita gimnáziumba folytatta tanulmányait, ahol érettségi bizonyítványt szerzett. 1987. július 15-én Humacon öltötte magára a ferences habitust, ahol noviciátusi évét töltötte. 1988-tól 1989-ig a Jugoszláv Néphadseregben teljesített katonai szolgálatot. Filozófiai és teológiai tanulmányait Szarajevóban kezdte a Ferences teológián (1989-1990), majd a zágrábi jezsuita főiskolán folytatta (1990-1992) és Fuldban (Németországban) fejezte be (1992-1995), ahol diplomát szerzett. Örök fogadalmát Široki Brijegben tette le 1993-ban. 1996. február 10-én Zágrábban diakónussá, 1996. július 13-án pedig Frohnleitenben pappá szentelték. Első szolgálati helye az innsbrucki Ferences kolostor volt, ahol kisegítő lelkipásztorként egy évet töltött (1996-1997), majd lelkészként szolgált Frohnleitenben (1997-1998), ezt követően pedig Augsburgba káplánként működött (1998-2000). Mostarban is káplánként szolgált (2000-2003), majd plébánossá nevezték ki Gradnićiba (2003-2010). 2010 szeptemberétől kápláni szolgálatot végez Međugorjéban. A plébános halála után fra Marinko az új plébániai kormányzó.

Plébániai vikárius:

Fra Viktor Kosir 1938. február 16-án született Uzarići-ban, és itt fejezte be az általános iskolát. A gimnáziumi éveit Splitben és Visokoban töltötte. 1957. július 14-én öltötte magára a ferences habitust. A teológiát Szarajevóban és Ljubljanában (Szlovénia) végezte. 1965. május 2-án pappá szentelték. Hitoktatóként Mostarban szolgált, majd plébánosként működött Vitinaban, Posušjen, Posuški Gradacban és Široki Brijegben, valamint két alkalommal tért vissza Međugorjéba, ahol plébánia vikáriusként dolgozott. 1994-től Međugorjéban működik és főként a bűnbánat szentségének kiszolgáltatását végzi.

Fra Karlo Lovrić 1941.december 2-án Uzarići-ban született, ahol elvégezte az általános iskolát. A gimnázium alsó osztályait Široki Brijegben fejezte be. 1957-ben belépett a szemináriumba és Sinjben elkezdte a klasszikus gimnáziumot, amelyet Dubrovnikban a jezsuitáknál fejezett be és itt is érettségizett. Katonai szolgálata után 1963-ban magára öltötte a ferences habitust és elkezdte a noviciátust Humacon. A filozófiai és teológiai egyetemet Visokoban kezdte, majd Szarajevóban folytatta és Königsteinban Frankfurt a. M.-nál fejezte be, ahol 1968. június 29-én pappá szentelték. 1969-től 1971-ig lelki kisegítőként szolgált Humac/Ljubuškin, majd 1971 augusztusától az év végéig a zürichi Horvát Katolikus Misszió (HKM) működött, 1972-től 1980-ig alapítója és vezetője a svájci St. Gallenben KHM-nek. 1980 októberétől 1982-ig Široki Brijegben plébános. 1982 szeptemberétől 1988 decemberéig ismét Svájcban szolgál. Megalapítja a HKM-t Lausannban és ő lesz az első vezetője is. 1988-tól 2005 januárjának végéig a zürichi HKM vezetője. Svájcban a HKM nemzeti képviselője 1989-től 2001-ig és tartományi küldött 1999-től 2001-ig. 2005 májusának közepén érkezett Međugorjéba és lelki kisegítőként szolgál.

Fra Ivan Dugandžić (1943. Krehin Gradac). A középiskolát Zadarban és Dubrovnikban végezte. A filozófiai és teológiai egyetemet Visokoban kezdte és Königsteiben folytatta, itt szerezte diplomáját is. 1969-ben szentelték pappá Frohnleitenben. A szentírás teológiájából szerezte doktorátusát 1976-ban Würzburgban. 1970-től 1972-ig és 1985-től 1988-ig szolgált Međugorjéban. A hercegovinai ferences rendtartomány titkára, novíciusmester, a kispapok nevelője, a hercegovinai ferences rendtartomány zágrábi kolostorának házfőnöke, a KBF (Katolikus Papi Egyetem) professzora és az Újszövetségi Szentírás tanszékének vezetője a zágrábi KBF-en. Tudományos könyveket, cikkeket és ismertetőket ír, fordít, tudományos csoportokat és szakmai kerekasztal beszélgetéseket vezet, szakmai cikkeket ír újságokba, tudományos műveket szerkeszt, tudományos bizottságok tagja. 2004-ben főiskolai tankönyvként adták ki az Újszövetségi Biblikus teológia könyvének kéziratát a zágrábi egyetemen. 2013 augusztusától plébániai vikárius Međugorjéban.

Fra Mladen Herceg (1945. Crveni Grm). A középiskolát Visokoban és Dubrovnikban végezte. A filozófiai és teológiai egyetemre Visokoba és Szarajevóba járt, a mesterfokot pedig Rómában szerezte meg. Magisztrátusának témája „A szeretet, mint az emberi kapcsolatok alapja a II. vatikáni zsinat tanítása szerint”. 1968-ban szentelték pappá Varešben. Kisegítő lelkész volt Humacon, Mostarban, Drinovciban és Međugorjéban, a szerzetesnővérek lelkésze Bijelo Poljen és Međugorjéban, valamint Poljudban a szeminaristák nevelője, a kispapok segédnevelője, kolostori vikárius és a kispapok spirituálisa Zágrábban. Szemlélődő lelkigyakorlatok vezetője. 2013 augusztusától plébániai vikárius Međugorjéban.

Fra Dragan Ružić (1962. Szarajevó). Visokoba járt középiskolába. A filozófiai és teológiai egyetemet Szarajevóban és Bolognában végezte, a mesterfokot pedig Rómában szerezte meg. 1997-ben nyerte el a magisztrátusi fokozatot a Szaléziánumban, témája a televíziós reklámok hatása a fiatalkorúakra. 1989-ben szentelték pappá Bolognában. Segédlelkész volt Mostarban és Tomislavgradban, valamint a hercegovinai ferences rendtartomány titkára. Rómában az általános kúrián dolgozott 1999 februárjától Međugorjéba helyezéséig.

Fra Ivan Landeka ml. (1981. Rastovača). Középiskolába Posušjeba és Ljubuškiba járt. A filozófiai és teológiai egyetemet Zágrábban a KBF-en fejezte be. Lelkipásztori szolgálatának első évét Augsburgban töltötte, ahol 2007-ben pappá szentelték. Plébániai vikárius volt Čerinben. Rómában neveléstant tanult. 2013 augusztusától plébániai vikárius Međugorjéban.

Fra Stanko Ćosić (1984. Zágráb). Iskoláit Svájcban (Zürich) és Zágrábban végezte. 2006. július 15-én öltötte magára a ferences habitust Humacon. 2011. szeptember 18-án tett örökfogadalmat Međugorjéban. 2012. december 26-án diakónussá szentelték Mostarban. 2013 januárjától pappá szenteléséig diakónusi kisegítő volt Međugorjéban. 2013. június 29-én Mostarban Ratko Perić püspök pappá szentelte. 2013 augusztusától plébániai vikárius Međugorjéban.


Laikus testvér:
Fra Josip Marija Katalinić (1952. Pepelana Viroviticanál. A ferences rendben 1989-ben kezdte meg a noviciátust Humacon, ahol 1994. szeptember 17-én örökfogadalmat tett. A mostari és a Široki Brijegi ferences kolostorokban működött. 2002 júliusától Međugorjéban szolgál.

Ferences iskolanővérek
A plébánián ferences iskolanővérek is szolgálnak: Irena Azinović nővér, Andrijana Hrkać nővér, Ljudevita Boras nővér, Janja Boras nővér, Filotea Landeka nővér, Mira Soldo nővér és Ivana Markotić nővér. A sekrestyében dolgoznak, valamint ellátják a zenei szolgálatot és házi munkát végeznek.