Régebbi híreink archívuma

Meghívó a 2. online kongresszus közvetítésére

Ha rendelkezésre áll tv, rádió, illetve egyéb digitális csatorna, amelyen szeretnék közvetíteni ezt az Ibér-Amerikai online kongresszust, kérjük szíveskedjenek hozzánk fordulni, hogy a közvetítéshez részletes útmutatásokat adhassunk. Kérjük, hogy a mir@medjugorje.hr címen keressenek bennünket, legkésőbb 2021. május 1-ig. Biztosak vagyunk abban, hogy a média lehetővé teszi az egység megélését és azt, hogy Mária üzenetei egyre jobban elterjedjenek a világban. A Mir Međugorje Információs Központból szívélyes üdvözletünket küldjük, hisz munkatársaink minden nap elviszik az Önök otthonaiba a Međugorjéról és a Béke Királynőjéről szóló híreket.

Objavljeno: 06.04.2021.

Fra Miljenko Šteko atya, a Hercegovinai Ferences Rendtartomány tartományfőnökének húsvéti köszöntője

A teljes Krisztust az apostolok csak húsvét után ismerik meg, amikor Jézus, mint Feltámadott Úr jelenik meg a Nagypéntek sebeivel és megmutatja magát, ugyanakkor átadva nekik a Szentlelket, Aki majd elvezeti őket a teljes igazságra, amelyet földi életében mondott nekik. Az apostoloknak és a többi tanítványnak akkor vált világossá, hogy a Messiásnak először szenvednie kellett és meg kellett halnia, hogy eljusson dicsőségébe.

Objavljeno: 02.04.2021.

Fra Marinko Šakota atya, Međugorje plébánosának húsvéti köszöntője

A mi feltámadásunk akkor kezdődik, amikor az emberben elkezdjük felismerni Istent és amellett döntünk, hogy szeretünk és megbocsátunk. A feltámadás feltétele az, hogy meghaljunk a bennünk lévő önzésnek és gőgnek. Amikor az a szeretet győz bennünk, amely kész az életet szolgálni, akkor megvalósul a feltámadás.

Objavljeno: 02.04.2021.

Március 2021 statisztikai adatai

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 46 000

A koncelebráló papok száma: 936   (naponta 30)

Objavljeno: 01.04.2021.

A Nagyhét és Húsvét imaprogramjának rendje Međugorjéban

A plébániai hívek hétfőn, kedden és szerdán a reggeli szentmise előtt, valamint ezeken a napokon 16:30 órától részesülhetnek a szentgyónás szentségében. A szent három napon 16:00-tól 17:45-ig lesz gyóntatás. A szent három napon minden pap részt vesz az esti imaprogramon, ezért a szentmisék illetve a szertartások kezdési időpontjától már nincs gyóntatás. A međugorjei plébánia hivatal arra kéri a híveket, hogy amennyiben lehetséges még a szent három nap előtt végezzék el szentgyónásukat.

Objavljeno: 29.03.2021.

Hatodik nagyböjti elmélkedés: Fra Ante Vučković tanítása Isten igéjéről

Isten már régen felvette velünk, emberekkel a kapcsolatot, és ezt a lehetséges legmélyebb módon tette, a mi nyelvünkön nyilatkoztatta ki azt, hogy kicsoda Ő?! A csúcspont az, hogy Isten igéje – a logos – megtestesült, közöttünk lakott és közöttünk élt, ezért az Isten igéjével való találkozás mindig emberségünk Istennel való találkozásának legmélyebb titka és kapcsolata, Isten akarata az, hogy kommunikáljon velünk.

Objavljeno: 25.03.2021.

Virágvasárnapi ágak megáldása és az imaprogram rendje Međugorjéban

Az ágak megáldásának szertartása 10:45 perckor kezdődik a međugorjei régi templom romjainál. Innen indul a körmenet a szabadtéri oltárhoz. Ezen a napon a szentmisék 8, 11 és 18 órakor kezdődnek.  Az énekkar tagjai a 11 órakor kezdődő nagymisén éneklik passiót. A virágvasánapi ágakat mindhárom szentmisén megáldják. 

Objavljeno: 24.03.2021.

A Szűzanya éves jelenése Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 2021. március 18-án

Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. december 25-ig volt mindennapos jelenése. Az utolsó ilyen jelenés alkalmával a Szűzanya rábízta a tizedik titkot, majd azt mondta, hogy ezentúl évente egyszer, március 18-án fog megjelenni neki. Így volt ez minden évben.

„Drága gyermekek! Édesanyaként arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza az evangélium öröméhez és igazságához; térjetek vissza Fiam szeretetéhez, mert Ő kitárt karral vár benneteket; mindent, amit életetekben tesztek, tegyétek a Fiammal, szeretettel, hogy mindaz áldott legyen; azért, hogy lelkiségetek benső és ne csak külső legyen. Csak ily módon lesztek alázatosak, nagylelkűek, szeretetteljesek és örömteliek. Édesanyai szívem pedig veletek fog örvendezni. Köszönöm nektek.”

Objavljeno: 18.03.2021.

Negyedik nagyböjti elmélkedés: fra Stanko Mabić a megpróbáltatásról és a kísértésről

A megpróbáltatás Istentől jön, Isten próbára teszi, megvizsgálja a hűségünket. Ezeknek a megpróbáltatásoknak a célja mindig az élet, Isten méginkább bevezet bennünket az életbe. A kísértés a sátántól jön. A sátán ezen kísértés által rá akar szedni bennünket és a halálba akar taszítani.

Objavljeno: 15.03.2021.

Harmadik nagyböjti elmélkedés: Fra Stanko Mabić a pusztáról, a hallgatásról és a csendről

Nagyböjti időben vagyunk. Amikor a liturgikus olvasmányokat olvassuk, amikor elgondolkodunk és különböző nagyböjti elmélkedésekkel találkozunk, gyakran szemünk elé kerül a PUSZTA szó. Elhatároztam, hogy ma este megosztom veletek gondolataimat a pusztáról.

Objavljeno: 04.03.2021.

február 2021 statisztikai adatai

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 25 000 

A koncelebráló papok száma: 569   (naponta 18)

Objavljeno: 01.03.2021.

Nagyböjti elmélkedés: fra Marinko Šakota a böjt lelki és szellemi dimenzióiról beszél

A nagyböjti időben a Međugorjei Plébánia és a Mir Međugorje Információs Központ (ICCM) szerdánként Nagyböjti elmélkedésekre hív. Az első elmélkedésben fra Marinko Šakota, Međugorje plébánosa beszélt a böjtről, majd második katekézisében folytatja a böjtről való elmékedést „A böjt lelki és szellemi dimenziói“ címmel. A továbbiakban az elmélkedéseket fra Stanko Mabić és fra Ante Vučković készíti elő.

 

Objavljeno: 26.02.2021.

Az első, szerdai nagyböjti elmélkedésben Marinko atya a böjtről tanít

A nagyböjti időben a Međugorjei Plébánia és a Mir Međugorje Információs Központ (ICCM) szerdánként Nagyböjti elmélkedésekre hív, amelyeket az esti időszakban sugároznak, az esti imaprogram után a livestream-on, a Youtube csatornákon és a Facebook oldalakon, a Mir Međugorje rádióban, illetve (magyar nyelven) az alábbi linkre kattintva követhető: A félórás elmélkedéseket fra Marinko Šakota, fra Stanko Mabić és fra Ante Vučković készíti elő. 

Objavljeno: 23.02.2021.