Régebbi híreink archívuma

Ünnepi programok a Béke Királynője medjugorjei jelenéseinek 41. évfordulója alkalmából

„Az idén is a Jelenések hegyén, ahol 41 évvel ezelőtt minden elkezdődött, a Szűzanya szobránál 16:30-kor elimádkozzuk azokat az imákat, amelyeket a még gyermek látnokok imádkoztak a Szűzanyával: a Hiszekegyet, a 7 Miatyánkot, a 7 Üdvözlégyet és a 7 Dicsőséget, majd a rózsafüzért imádkozva indulunk el a Szent Jakab plébániatemplomhoz, hogy együtt ünnepeljük meg a Béke Királynője jelenéseinek 41. évfordulóját”, mondta el fra Marinko Šakota.

Objavljeno: 23.06.2022.

május 2022 statizstikai adatai

 

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 125 000

 
A koncelebráló papok száma: 3018 (naponta 97)

 

 

Objavljeno: 01.06.2022.

április 2022 statizstikai adatai

 

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 105 000


A koncelebráló papok száma: 1810 (naponta 60)

 

Objavljeno: 01.05.2022.

március 2022 statizstikai adatai

 

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 50 000


A koncelebráló papok száma: 1357 (naponta 43)

 

Objavljeno: 01.04.2022.

A Szűzanya 2022. március 18-ai üzenete Mirjana látnok által

Mirjana Dragicevic-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. december 25-ig voltak mindennap jelenései. Az utolsó mindennapos jelenése alkalmával a Szűzanya rábízta a tizedik titkot és azt mondta neki, hogy ezentúl csak évente egyszer, mégpedig március 18-án, a születésnapján fog megjelenni neki. Így történt ez minden évben. A mai napon a jelenés 13:34-kor kezdődött és 13:40-ig tartott. A Szűzanya a következő üzenetet adta:

''Drága gyermekek!
Édesanyai szeretettel hívlak benneteket, hogy erővel, hittel és bizalommal telve nézzetek Fiamra. Nyissátok ki Neki szíveteket és ne féljetek. Mert, Fiam a világ világossága, és Benne béke és remény van. Ezért újra, újra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok azokért a gyermekeimért, akik nem ismerték meg Fiam szeretetét. Hogy Fiam szeretetének és reményének fényével beragyoghassa az ő szívüket is, titeket pedig gyermekeim megerősítsen, és békét és reményt adjon nektek. Veletek vagyok, köszönöm nektek.''

(A Szűzanya mindenkit és mindent megáldott.)

Objavljeno: 18.03.2022.

február 2022 statizstikai adatai

 

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 31 000


A koncelebráló papok száma: 946  (naponta 33)

Objavljeno: 01.03.2022.

Interjú mons. Aldo Cavalli érsekkel, a Međugorje-i plébánia új apostoli vizitátorával, a Szentszék különleges küldöttjével

„Köszönöm, nagyon köszönöm, hogy meghívtak erre a beszélgetésre. És hála az Úrnak, Szűz Máriának és a Szentatyának, aki kinevezett, hogy e hely apotoli vizitátora legyek. Sohasem voltam itt. De, nagyon sok ember járt itt az én országomból és a plébániámról. És visszatérésük után mindig nagyon mély dolgot tapasztaltam meg velük kapcsolatban: jóakarattal, hittel eltelve tértek vissza, azzal a vággyal, hogy a jót szeretnének élni, befogadni az Urat, a Szűzanya jóságával betelve, a rózsafüzér imádkozásának vágyával. Sok pozitív dolgot tapasztaltam. Sohasem voltam még itt. Tehát, amikor Ferenc pápa 75 évesen kinevezett, elégedett voltam. És szívesen jöttem ide, örömmel, nagy örömmel jöttem.”

Objavljeno: 22.02.2022.

Cavalli érsek: Köszönöm az Úrnak és Szűz Máriának, hogy a Szentatya által ide küldtek

„Mindenkinek köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm a kórusnak, hogy ilyen szépen előkészítette ezt az ünnepet. Köszönöm a tartományfőnök atyának, a plébános atyának… mindazoknak, akik részt vettek az előkészületekben, nagyon köszönöm, de mindenekelőtt hála és köszönet az Úrnak és Szűz Máriának, hogy a Szentatya által ide küldtek. Amikor néhány héttel ezelőtt találkoztam a Szentatyával, ezt mondta nekem: ’Međugorjéba mégy, legyél ott, és ennyi!’ Biztos vagyok abban, hogy az Úr Jézus kísér engem most, az utolsó éveimben, ahogyan egész életemen keresztül így tett”.

Objavljeno: 22.02.2022.

A Papi Kongregáció prefektusa, Lazarus Jo Hungszik szentmisét mutatott be Međugorjéban

„Mária tiszta kezére és édesanyai Szívére bízzuk ma a Szentatya, a püspökök, papok és diakónusok életét és szolgálatát, és így a mi imáinkat is mindazokért, akik elfogadják Jézus hívását és akiknek van bátorságuk Neki ajándékozni az életüket.”

Objavljeno: 13.02.2022.

Aldo Cavalli érsek megérkezett Međugorjéba

Cavalli érsek holnap (2022. február 13-án) délelőtt 11 órakor mutatja be első međugorjei szentmiséjét a Szent Jakab templomban a plébániai hívek és a zarándokok körében.

 

Objavljeno: 13.02.2022.

január 2022 statizstikai adatai

 

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 31 600


A koncelebráló papok száma: 761  (naponta 24)

Objavljeno: 01.02.2022.

2021. december statisztikai adatai

 

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 52 600

A koncelebráló papok száma: 1633  (naponta 52)

2021-ben összesen 880 000 szent ostyát szolgáltattak ki, a szentmiséken pedig 22 689  pap koncelebrált.

Objavljeno: 01.01.2022.

Fra Marinko Šakota, Međugorje plébánosának karácsonyi köszöntője

Döntsük el, hogy akarunk-e csak „vérből és testi akaratból“ születni, vagy Istentől szeretnénk újjászületni minden nap, újra és újra. A međugorjei plébánia minden hívének, minden zarándoknak és minden jóakaratú embernek áldott karácsonyt kívánok!

 

Objavljeno: 26.12.2021.

A SZŰZANYA ÉVES JELENÉSE JÁKOV LÁTONOKNAK - 2021. DECEMBER 25.

Drága gyermekek, Isten gyermekeinek hívnak benneteket és azok is vagytok. Ha szívetek megérezné azt a határtalan szeretet, amellyel Isten szeret benneteket, életetek minden pillanata az Ő imádása és Neki való hálaadás lenne. Ezért, kicsi gyermekeim, ma, a kegyelem napján nyissátok meg szíveteket és kérjétek az Úrtól a hit ajándékát, hogy valóban méltókká váljatok arra, hogy Isten gyermekeinek nevezzenek titeket, akik tiszta szívvel adnak hálát és tisztelik Mennyei Atyjukat. Mellettetek vagyok és édesanyai áldásommal megáldalak benneteket.

Objavljeno: 26.12.2021.

Ferenc pápa új Apostoli Vizitátort nevezett ki Međugorjéba

A Szentszék Sajtóirodája 2021. november 27-én délben közölte a hírt, hogy Ferenc pápa Aldo Cavalli püspököt határozatlan időre kinevezte a međugorjei plébánia apostoli vizitátorának, ad nutum Sanctae Sedis, vagyis a Szentszék szolgálatára. Cavalli érsek mostanáig Hollandia apostoli nunciusa volt. Cavalli érsek elődje Henryk Hoser lengyel érsek volt, aki 2018 óta látta el az apostoli vizitátori szolgálatot. Hoser érsek 2021. augusztus 13-án hunyt el Varsóban.

Objavljeno: 02.12.2021.