A Szentatya üzenete a Fiatalok Fesztiválja résztvevőinek - Medjugorje, 2022.08.01-06.

Dátum: 01.08.2022.

Kedveseim!

Abban az időben, ahogyan Máté evangelista leírja, Jézus ezekkel a szavakkal fordult mindnyájukhoz: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terheket hordoztok, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű és nyugalmat találtok lelketeknek. Az én igám édes, az én terhem könnyű” (Mt 11,28-30). Ahogyan abban az időben, úgy ma is Jézus odafordul mindnyájatokhoz, kedves fiatalok az idei fesztivál jelmondatával, amelyet az említett evangéliumi részlet ihletett, hozzánk intézi szavait, hívását: „Tanuljatok tőlem és békére találtok”.

Az Úr ezeket a szavakat nem csak az apostoloknak vagy egyes barátainak mondja, hanem mindazoknak, akik fáradtak és terheket hordoznak. Ő jól tudja, hogy milyen nehéz tud lenni az élet és számtalan dolog van, amely megterheli a szívünket: a csalódások, a múlt sebei, a terhek, amelyeket hordozunk, az igazságtalanságok, melyeket el kell viselnünk, számtalan bizonytalanság és baj. Mindezzel szemben, itt van Jézus, aki hív bennünket: „Jöjjetek hozzám és tanuljatok tőlem”. Ehhez a meghíváshoz bizalomra van szükség, nem engedi meg, hogy mozdulatlanul, rémülten álljunk az élet kihívásai előtt.  Könnyűnek tűnik ugyan, de a sötét pillanatokban egyszerűen önmagunkba zárkózunk. Pontosan ebből a magányból szeretne Jézus kivonni, ezért mondja: „Jöjjetek”.

A kiút az Úrral való kapcsolatban van, annak szemlélésében, Aki igazán szeret bennünket. Azonban, nem elég csak kilépni önmagukból, hanem fontos tudni azt, hogy milyen irányba induljunk el, mert oly sok a megtévesztő kínálat, amelyek jobb jövőt ígérnek, azonban a végén mindig újra magányossá tesznek bennünket. Ezért mondja meg az Úr nekünk, hogy hová menjünk: „Jöjjetek hozzám”.

Kedves Barátaim, nyitott szívvel menjetek Hozzá, vegyétek magatokra igáját és tanuljatok Tőle. Menjetek a Mesterhez, hogy az Ő tanítványaivá váljatok és békéjének örököseivé. Hordozzátok igáját, amely által felfedezitek Isten akaratát, és keresztje és feltámadása titkainak részeseivé váltok. Az „iga”, amelyről Krisztus beszél a szeretet törvénye, az a parancsolat, amelyet tanítványainak adott: úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket (Jn 15,12). Mert a legjobb gyógyszer az emberi sebekre az az élet, amelynek a testvéri szeretet az alapja, és ez a szeretet az Isten szeretetéből forrásozik.

Jézussal járva, Őt követve, tanulni fogtok Tőle. Ő az Úr nem rak olyan terhet másokra, amelyet Ő maga nem hordoz. Az alázatosakhoz, a kicsikhez és a szegényekhez fordul, mert Ő maga is szegénnyé és alázatossá lett. Amennyiben valóban szeretnénk tanulni Tőle, fontos alázatossá válnunk és felismernünk saját tudatlanságunkat és gőgünket, azokat a pillanatokat, amikor azt gondoljuk, hogy mindent el tudunk érni önmagunktól, a saját erőnkből, ezért különösen fontos, hogy nyitott legyen a fülünk a Mester szavaira. Ily módon megismerjük Szívét, szeretetét, gondolkodás, látás és cselekvés módját. Azonban az Úrhoz közel lenni és az Ő követőjeként élni, bátorságot követel.

Kedveseim, ne féljetek, menjetek Hozzá mindazzal, amit a szívetekben hordoztok. Ő az egyetlen Úr, aki igazi felüdülést és igazi békét nyújt számunkra. Kövessétek Máriát, az Ő és mi Édesanyánk példáját, aki el fog vezetni titeket Őhozzá. Bízzátok rá magatokat, Aki a Hajnali szép Csillag, a remény jele a háborgó tengeren, Aki a béke kikötőjébe vezet bennünket. Ő, aki ismeri Fiát, segíteni fog nektek, hogy kövessétek Őt az Atyaistennel való kapcsolatában, a felebarátaitokkal való együttérzésben és annak tudatosításában, amire meg vagytok hívva, hogy Isten gyermekei vagytok. Ebben a pillanatban, a nyár közepén, az Úr hív benneteket, hogy induljatok el vele megpihenni a létező legkülönlegesebb helyre, ez pedig a ti saját szívetek.

Kedves Fiatalok, amíg ezekben a napokban megpihentek Jézus Krisztusban, mindnyájatokat rábízlak a Boldogságos Szűz Máriára, Égi Édesanyánkra, hogy az Ő közbenjárása által és példája szerint magatokra tudjátok venni Krisztus követésének édes és könnyű igáját. Kísérjen benneteket az Atyaisten tekintete, aki szeret benneteket, hogy a másokkal való találkozásokban tanúi lehessetek a békének, amelyet viszonzásul ajándékként megkaptok. Imádkozom erre a szándékra, megáldalak benneteket és imáitokba ajánlom magamat.

2022. július 16-án Rómában, Lateráni Szent Jánosnál, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén.