Cavalli érsek: Köszönöm az Úrnak és Szűz Máriának, hogy a Szentatya által ide küldtek

Dátum: 22.02.2022.

„Nagy örömmel köszöntöm Önt, mélyen tisztelt Aldo érsek atya, mint a Međugorje-i plébánia új apostoli vizitátorát. Isten hozta! Szívesen fogadjuk Önt a plébánián, ahol különleges módon érezhető a Szűzanya közelsége. Szívből örülünk, hogy együtt dolgozhatunk Önnel. Köszönjük, hogy a hollandiai apostoli nunciusi szolgálata után elfogadta Ferenc pápa kérését, hogy a Međugorje-i plébánia apostoli vizitátora legyen. Köszönjük!”, mondta fra Marinko Šakota, Međugorje plébánosa a szentmise elején, amikor köszöntötte Aldo Cavalli érseket, a Međugorje-i plébánia új apostoli vizitátorát, a Szentszék különleges küldöttjét.

Az ünnepi szentmisét ma (2022. február 13.) a međugorjei Szent Jakab templomban Cavalli érsek mutatta be, fra Marinko Šakota, fra Miljenko Šteko, a Hercegovinai Ferences Rendtartomány tartományfőnöke és számos pap koncelebrációjával.

A plébániai híveknek és a zarándokoknak bemutatatott első međugorjei szentmiséjének szentbeszédében Cavalli érsek kifejezte háláját.

„Mindenkinek köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm a kórusnak, hogy ilyen szépen előkészítette ezt az ünnepet. Köszönöm a tartományfőnök atyának, a plébános atyának… mindazoknak, akik részt vettek az előkészületekben, nagyon köszönöm, de mindenekelőtt hála és köszönet az Úrnak és Szűz Máriának, hogy a Szentatya által ide küldtek. Amikor néhány héttel ezelőtt találkoztam a Szentatyával, ezt mondta nekem: ’Međugorjéba mégy, legyél ott, és ennyi!’ Biztos vagyok abban, hogy az Úr Jézus kísér engem most, az utolsó éveimben, ahogyan egész életemen keresztül így tett”, mondta Cavalli érsek, aki ezt követően a szentmise olvasmányai, Isten Igéje felé fordult.

„Az első olvasmányban látjuk a prófétát, aki beszél. Próféták mindig voltak, de mindig, olyan emberek ők, mint mi. Vásároltak, eladtak, házasodtak, gyermeket szültek… de mindig Isten emberei voltak. Életük két fontos pontra épült. Szerették Istent, és neki szolgáltak. Szerették és szolgálták a népet. Ez a két dolog. A próféták beszélgettek Istennel és Isten szólt hozzájuk. Beszélt hozzájuk, de nem úgy, mint, ahogyan én beszélek, hanem belülről inspirálta őket.

Együtt éltek a néppel. A próféták népük körében éltek, a nép életmódját magukévá téve, elsajátítva kultúrájukat és a kor szokásait, de mindez közben változott, de ők továbbra is a népükkel együtt éltek. Próféták voltak, mert Istenükről és Istenről beszéltek népüknek”, mondta Cavalli érsek, megmagyarázva azt, hogy ha mi is olyanok szeretnénk lenni, mint a próféták, akkor úgy kell élnünk, ahogyan ők, „olyan életmódot kell folytatnunk és az álláspontunknak is hasonlónak kell lennie, mint az embereknek, akik körében kell élnünk.”

A második olvasmányra rátérve, amelyben Szent Pál az örök életről beszél, Cavalli érsek említést tett elődjéről az apostoli vizitátori szolgálatban, Hoser érsekről, aki a Szentszék különleges küldöttje volt a Međugorje-i plébánián.

„Hol van most az én elődöm, Hoser érsek? Mi azt mondjuk, hogy ő él, de hogyan él? Hol él? Teste a temetőben van és elporlad. Két-három nemzedék és elfeledjük őt, ahogyan minden megholtat. Erre a kérdésre két válaszunk van, amelyet az Úr Jézus ad nekünk.

Az első dolog, ha meghal valaki, és Hoser érsek meghalt, Jézus azt mondja, hogy Isten előtt olyanok lesznek, mint az ég angyalai, az angyalokról azonban keveset tudunk, de egy dolgot tudunk. Állandóan Isten színe előtt állnak, aki a Szeretet és állandó szeretetben élnek. Elődöm, aki a meghalt, Istenben él, aki a Szeretet, de a második olvasmány a testről is szól.

Jézus világos választ ad: Ahogyan én feltámadtam, ti is úgy fogtok feltámadni. A korintusiak megkérdezték Szent Pált: Hogyan fogunk feltámadni? Szent Pál, akinek a tudatában volt az, hogyan támadt fel Jézus testben, azt válaszolta: Az anyagi test a sírba száll és feltámad a lelki test. Ezért az én elődöm Istenben él, ahogyan az angyalok, teste pedig fel fog támadni az utolsó napon. Mária már testestől, lelkestől a mennybe vétetett, Jézussal együtt. Ő volt az első, aki megérkezett, mi pedig később fogunk érkezni”, magyarázta Cavalli érsek, aki szentbeszédében beszélt a boldogságokról is, amelyről a mai evangélium szól. 

„Az evangéliumban a boldogságokról hallottunk. Ki az, az ember, aki megvalósítja mindazt, amiről az Úr beszél az evangéliumban? Az Úr Jézus az, aki mindezt megvalósítja! Tudjátok miért? Mert mindenben beteljesítette a küldetését. Mária ugyanezt tette. Teljesen megvalósította azt a küldetést, amely reá bízatott. Otthon maradt, Jézust és Szent Józsefet szolgálva egész életén át. És ez minden. Hűséges volt a küldetéséhez. Száz százalékban hűséges volt. Így, ha mi is szeretnénk megvalósítani a boldogságokat az életünkben, akkor száz százalékban be kell teljesíteni a küldetésünket”, mondta Aldo Cavalli érsek, a Međugorje-i plébánia új apostoli vizitátora, a Szentszék különleges küldöttje, majd szentbeszédének végén még egyszer megismételte: „Ha próféták szeretnék lenni, szeretnünk kell Istent és szolgálnunk kell Őt, szeretnünk és szolgálnunk kell a népet. Nagy bizonyosságunk van afelől, hogy fel fogunk támadni és halálunk után élni fogunk Isten színe előtt, aki a szeretet. Az idők végezetén pedig a testünk is fel fog támadni, lelki testté alakul át. Ha úgy szeretnénk élni, mint Jézus és Mária be kell teljesítenünk teljes mértékben a küldetésünket.”