Elkezdődött az első nemzetközi Pro Life – lelkigyakorlat az életért

Dátum: 16.06.2016.

Június 16-án, csütörtökön a résztvevők regisztrációjával és az esti imaprogrammal kezdetét vette az első nemzetközi lelkigyakorlat az életért (Pro Life), amely 2016. június 19-ig tart. A találkozó témája: „Méhednek gyümölcse” (Lk 1,41), „Legyetek tehát irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas!” (Lk 6, 36).

A szeminárium koordinátora, amelyen 16 országból 124 fő gyűlt össze fra Marinko Šakota, Međugorje plébánosa. A lelkigyakorlat előadói: fra Ante Vučković és prof. Zrinka Jelaska.

Június 17-én, pénteken, a szentségimádás után, amelyet fra Ante vezetett, elkezdődtek az előadások. Međugorje plébánosa, Fra Marinko Šakota a következő szavakkal köszöntötte a megjelenteket: „Isten hozott benneteket itthon. Ti itthon vagytok, tudjátok? Az Édesanyánál vagytok, ami azt jelenti, hogy itthon vagytok. Noha sokfelől jöttünk is, 16 különböző országból, mégis itthon vagyunk, remélem így is fogjátok érezni. Kedves barátaim, elkezdtük az első lelkigyakorlatot az életért, az első szemináriumot itt. Valamilyen módon már nem is első alkalommal, mert minden itt megtartott lelkigyakorlat magában hordozza az élet dimenzióját. De ez a szeminárium különös módon összpontosít az életre. Hogy mi is lesz ez, hiszem, hogy majd megtapasztaljuk ezekben a napokban.”

Prof. Zrinka Jelaska tanúságot tett arról, hogy édesapja Međugorjéban kapott ösztönzést arra, hogy imádkozzon az ő megtéréséért (legalább egy Üdvözlégyet, amikor átmegy a zágrábi Kőkapun). „Serdülőkoromban, ahogyan sok fiatal én is eltávolodtam az egyháztól. Édesapám egész életében hívő ember volt, sohasem hagyta el a szentmisét. 1982-ben eljött Međugorjéba, hogy lássa, mi történik itt. Édesapám elmondta, hogy imádkozott a megtérésemért. Fogadalmat tett arra, hogy amikor átmegy a Kőkapun, legalább egy Üdvözlégyet elmond értem és a megtérésemért. A templomi esküvőmön mondta ezt nekem. Csodálkoztam, hogy miért csak értem imádkozik, van testvérem, miért nem őérte. Meg is kérdeztem tőle. Azt mondta emberek között dolgozom, és ha én megtérek, akkor a körülöttem élők is megtérnek majd. Egy napon megértettem, hogy ez nem az ő ötlete volt, a Szűzanya ihletésére történt. Miután visszatértem az egyházba és elkezdtem minden nap szentmisére járni, viccesen azt mondta, hogy „túl jól imádkozott” mondta prof. Jelaska, akinek témája: gyermekek az anyaméhben, érzelmi, imádságos, felelősségteljes ismeret, valamint írt két tudományos értekezést is: nyelvi fejlődés a születés előtti időszakban.

Fra Ante az alábbiakat mondta a szemináriumról: „Amikor a lelkigyakorlat címéről gondolkodtunk, olyan címet kerestünk, amely áthatja az egész lelkigyakorlatot, és megtaláltuk Lukács evangéliumában a jól ismert részt, amikor Erzsébet meglátja Máriát és a következőket mondja: És felujjongott méhemben a gyermek. Szerettük volna, ha Isten Igéjének ereje nyilvánul meg, és amikor olvassuk Isten szavát, abban az tükröződik, amit Isten szeretne minden gyermeknek. Ez azt jelenti, Isten szándéka az, hogy minden gyermek a méh gyümölcse legyen és az első pillanattól kezdve szeretett gyermek legyen. Szeretett gyermek. A kisded, gyermek és szeretet.”

Ružica Krnjak, három gyermekes édesanya Zágrábból érkezett a lelkigyakorlatra. Jövetelének okáról a következőt mondta: „Szentháromság vasárnapján Pozsonyban voltam szentmisén. A pap kiváló pro life prédikációt mondott, amelyet csak részben értettem. Azt mondta, hogy el fog jönni erre a szemináriumra Međugorjéba. Én is hívást éreztem arra, hogy eljöjjek. Jelentkeztem. Többször jártam már Međugorjéban, a házasságkötésem előtt és később a gyermekekkel is.” (képek)