Ferenc pápa új Apostoli Vizitátort nevezett ki Međugorjéba

Dátum: 02.12.2021.

A Szentszék Sajtóirodája 2021. november 27-én délben közölte a hírt, hogy Ferenc pápa Aldo Cavalli püspököt határozatlan időre kinevezte a međugorjei plébánia apostoli vizitátorának, ad nutum Sanctae Sedis, vagyis a Szentszék szolgálatára. Cavalli érsek mostanáig Hollandia apostoli nunciusa volt.

Cavalli érsek elődje Henryk Hoser lengyel érsek volt, aki 2018 óta látta el az apostoli vizitátori szolgálatot. Hoser érsek 2021. augusztus 13-án hunyt el Varsóban.

Cavalli érsek 1946 októberében született Muggianico di Leccóban, Lombardiában, Olaszországban. 1971. március 18-án Bergamóban szentelték pappá. Pappá szentelése után irodalmat tanított a Szemináriumban és eközben politikai tudományokat tanult a katolikus egyetemen. 1975-től Rómában a Pápai Egyházi Akadémián teológiai és egyházjogi posztgraduális diplomát szerzett. Több nunciatúrán az Apostoli Szentszék diplomáciai szolgálatában titkárként dolgozott. Apostoli nunciusként 1996. augusztus 26-án szentelték püspökké a bergamói katedrálisban és Vibo Valentina címzetes érsekévé nevezték ki. Apostoli nunciusként Chilében, Kolumbiában, Máltán és Líbiában szolgált, majd 2015. március 21-től Hollandia apostoli nunciusa, valamint a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet állandó képviselője.

Dr. fra Miljenko Šteko, a Hercegovinai Ferences Rendtartomány tartományfőnöke a kinevezés alkalmából a következőket mondta: „Legmélyebb hálámat szeretném kifejezni a Szentatyának, Ferenc pápának abból az alkalomból, hogy Cavalli érseket új apostoli vizitátornak, a Szentszék különleges küldöttjének nevezte ki a međugorjei plébániára. Ezt a kinevezést e zarándokhelyre, a Szentatya gondoskodó figyelmének jeleként értelmezzük. A hála és a tisztelet mély érzésével várjuk az új Apostoli Vizitátort, pontosan úgy, ahogyan elődjét is, megboldogult Hoser érsek atyát, akinek földi születésnapja, szinte jelként, pontosan a mai napon van. A Szentséges Szűz, a Boldogságos Szűz Mária égi segítsége kísérje az új Apostoli Vizitátort új szolgálatában, amikor a Szentatya és a Szentszék képviseletében majd megkezdi szolgálatát Međugorjéban és a helyi egyházban.

„Boldoggá tesz ez az új hír. Csodás meglepetés számomra, hogy Ferenc pápa Aldo Cavalli érseket nevezte ki új Apostoli Vizitátornak, a Szentszék különleges küldöttjének a međugorjei plébániára. Hálásak vagyunk Istennek Henryk Hoser érsek atya közöttünk való jelenlétéért és azért, hogy oly sokat tett Međugorjéért. Hisszük, hogy Cavalli érsek tovább folyatatja majd a Hoser érsek atya által megkezdett utat. Nagyon örülünk a hírnek. Köszönjük Ferenc pápának, hogy Cavalli érseket küldi Apostoli Vizitátorként, a Szentszék különleges küldöttjeként Međugorjéba” mondta a hír bejelentése után fra Marinko Šakota, Međugorje plébánosa.