Liturgijske i pastoralne smjernice Svete Stolice

Zahvaljujemo Informativnoj Katoličkoj Agenciji IKA za dozvolu za objavljivanje ovog teksta. (www.ika.hr)

(Cjelokupan tekst na drugim jezicima vidi: www.vatican.va)

LITURGIJSKE I PASTORALNE SMJERNICE SVETE STOLICE

ZA POST I MOLITVU ZA MIR 14. PROSINCA I SVJETSKU MOLITVU U ASIZU 24. SIJEČNJA

Vatikan, 7. 12. 2001. (IKA) – Ured za liturgijska slavlja Svetoga Oca objavio je liturgijsko-pastoralne smjernice o danu posta i molitve 14. siječnja te susretu predstavnika svih religija u Asizu 24. siječnja iduće godine. U tekstu objavljenom na talijanskom, francuskom engleskom, njemačkom, španjolskom i portugalskom jeziku podsjeća se kako je Papa nakon teških atentata koji su 11. rujna počinjeni u SAD-u u više navrata izrazio svoje duboko žaljenje zbog tih terorističkih čina kao i svoju zabrinutost zbog posljedica vojne akcije koja je u tijeku u Afganistanu. Papa je stoga, podsjeća se nadalje u tekstu, u tijeku molitve Anđelova pozdravljenja 18. studenoga pozvao katolike da im 14. prosinca bude dan posta i molitve te je izrazio nakanu da pozove predstavnike religija svijeta da se okupe u Asizu 24. siječnja 2002. kako bi molili za “prevladavanje proturječja i za promicanje istinskoga mira”. U skladu s tim vatikanska nota pruža neke poticaje za razmišljanja o kršćanskom postu (14. prosinca 2001.), o molitvenom bdjenju (23. siječnja 2001.) te o molitvi-hodočašću (24. siječnja 2001.) kao i neke praktične smjernice da bi ti pothvati urodili što većim plodom.

U dijelu u kojem govori o postu nota podsjeća kako u svim velikim religijskim iskustvima post zauzima važno mjesto. Prenoseći potom u najkraćim crtama važnost koju postu pridaju Stari i Novi Zavjet te crkveni oci u noti se ističe kako “bez Gospodinove pomoći neće biti moguće pronaći rješenje na dramatično stanje u kojem se nalazi svijet; bez obraćenja srca teško je zamisliti korjeniti prestanak terorizma”. Post je, nastavlja se u tekstu, upravljen prošlosti, kao priznavanje grijeha protiv Boga i protiv braće, zatim prema sadašnjosti, kako bi se naučilo otvoriti oči prema drugome i prema stvarnosti koja nas okružuje, te prema budućnost, da se u srcu prihvate božanske stvarnosti i obnovi zajedništvo sa svim ljudima i cjelokupnim stvaranjem.

U tekstu se potom donose pastoralne smjernice u kojima se ističe kako je zadaća biskupa upoznati sve u mjesnoj Crkvi sa pozivom Svetoga Oca za promicanjem “dana posta” u suradnji s biskupijskim tijelima za liturgiju, ekumenski dijalog, Caritas, pravdu i mir. Na biskupu je također procijeniti mogu li se u njegovoj mjesnoj Crkvi tome Papinom pozivu upućenom samo katolicima odazvati i pripadnici ostalih kršćanskih zajednica i religija. On također mora bdjeti da post, prema Isusovoj želji, bude u skrovitosti te da mu jedini cilj bude postizanje mira i obraćenje srca. U smjernicama je sadržan i poziv da se 14. prosinca ili nekog od tih dana potakne ozbiljni ispit savjesti o zauzimanju kršćana za mir. Također se napominje da se u post mogu uključiti svi vjernici: djeca, mladež i svi odrasli, osim bolesnih. Oblik posta odredit će se u skladu s mjesnom tradicijom: od posta sa samo jednim obrokom dnevno do posta “na kruhu i vodi” odnosno potpunog odricanja od jela do zalaza sunca. Biskup će također odrediti jednostavni i djelotvorni način da se ono od čega se odreklo u postu podijeli siromasima.

Drugi dio teksta posvećen je molitvi i hodočašću. U tekstu se podsjeća kako je prema Papinom prijedlogu, u pogledu duhovne priprave za susret u Asizu, hodočašće postalo znak napornog hoda koji je svaki učenik pozvan izvršiti da bi stigao do obraćenja. Ističe se kako mir nije moguće bez molitve koja je vrijeme ispunjeno osluškivanjem Božjega glasa. Slijede potom pastoralna smjernice u kojima se ističu zadaće pastira mjesne Crkve u pogledu molitve 24. siječnja iduće godine. Njihova je zadaća, kaže se u smjernicama, da u suradnji s biskupijskim tijelima protumače vrijednost i značenje hodočašća u pogledu neposredne priprave za multireligijski susret u Asizu 24. siječnja. Biskup također treba odrediti neka mjesta u kojima će se vjernici, od 14. prosinca 2001. do 24. siječnja 2002., okupljati na hodočašće da bi od Gospodina molili dar mira i obraćenje srca. Zatim organizirati, gdje je to moguće i drži se primjerenim, hodočašće na razini mjesne Crkve koje će voditi sam biskup. Što se tiče bdjenja za 23. siječnja biskup je dužan izvijestiti biskupiju o značenju samoga bdjenja kao neposredne duhovne priprave za susret u Asizu. Zatim organizirati na razini mjesne Crkve bdjenje kojim će on sam predsjedati te uputiti pozive pripadnicima ostalih kršćanskih vjeroispovijesti i, nakon pomno razmotrenih prilika, pripadnicima ostalih religija “izbjegavajući svaki oblik sinkretizma”. U smjernicama se također navodi kako treba skrbiti da bdjenje, koje će se vjerojatno slaviti u večernjim satima, temeljito slijedi temu Osmine za jedinstvo kršćana (“U tebi je izvor života”). Bdjenje će se morati sastojati od službe Riječi, u kojoj će se biblijska i crkvena čitanja, psalmi i molitve, trenuci šutnje i pjesme izmjenjivati prema shemama vlastitim svakom liturgijskom obredu. Biskupova je zadaće također zauzeti se da se to bdjenje ako je to ikako moguće održi u svim župama i vjerskim zajednicama u biskupiji te pozvati vjernike da putem molitve i sredstava društvenog priopćivanja prate susret u Asizu u zajedništvu u molitvi sa Svetim Ocem.

Na kraju smjernica poziva se da se u skladu s nakanama Svetoga Oca u liturgiji spomenutih slavlja, koja u velikom dijelu podudaraju s liturgijskim vremenom Došašća i Božića, stavi naglasak na teme mira, sveopćeg mira, mira ploda pravde. (i12157sa)

VATIKAN: SVI SU POZVANI UKLJUČITI SE U MOLITVU I POST ZA MIR

Vatikan, 7. 12. 2001. (IKA/CNS) – Sveta Stolica pozvala je katoličke biskupe diljem svijeta da se zajedno sa svojim mjesnim Crkvama uključe u dan posta i molitve za mir koji će se, na poziv i želju pape Ivana Pavla II, održati 14. prosinca. U smjernicama za taj dan, koje je objavio Papinski ured za liturgiju, ističe se i Papina želja da se molitvu i post za mir, osim oko 2500 katoličkih biskupija, uključe i ostale kršćanske Crkve i vjerske zajednice. Također je predloženo da se koriste različiti načini posta kako bi se mogla uključiti i djeca i starije osobe. Biskupi su pozvani da razmisle kako plodovi posta i odricanja toga dana mogu biti od koristi siromašnima i onima koji pate u svijetu, posebno onima koji trpe posljedice terorizma i rata. U smjernicama se također poziva na molitveno obilježavanje molitvenog susreta svjetskih religija u Asizu 24. siječnja, a uoči toga dana u župama i biskupijama trebaju se održati molitvene uočnice. Osim toga biskupi se potiču da u svojim biskupijama odrede mjesto hodočašća u kojemu će se vjernici između 14. prosinca i 24. siječnja okupljati na molitvu za mir. Svi su biskupi, svećenici, redovnici i vjernici-laici pozvani da putem javnih glasila prate molitvu u Asizu i priključe se toj molitvi, a da u tijeku došašća više razmišljaju o poruci mira koju je Krist donio na svijet. (i12161sv)