Üzenet, 25. szeptember 1990

„Drága gyermekek! Szívből jövő imára hívlak benneteket, hogy imádságotok beszélgetés legyen Istennel. Szeretném, ha mindnyájan több időt szentelnétek Istennek. A sátán erős, és sokféle módon akar megtéveszteni és megsemmisíteni titeket. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok minden nap, hogy életetek javatokra és mindazok javára váljon, akikkel találkoztok. Veletek vagyok és oltalmazlak benneteket, bár a sátán arra törekszik, hogy lerombolja terveimet, és megakadályozza a Mennyei Atya akaratának megvalósulását ezen a helyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”